OpusCapita förutspår digital revolution inom företagens inköp och cash management

OpusCapita, marknadsledaren inom e-fakturering och finansiella processer, spår att företagens ekosystem som omfattar inköp, fakturahantering, betalningar och cash management, kommer att genomgå en snabb digitalisering under de kommande åren.

Norden är världens ledande marknad för e-fakturering med fyrtio procents marknadspenetration. Det ska jämföras med det globala genomsnittet om 8,4 procent.

Patrik Sallner_CEO OpusCapita (002)
Patrik Sallner, VD, OpusCapita

För att svara mot ett ökat behov av kontroll och regelefterlevnad i ekonomiprocesserna, har OpusCapita lagt sitt strategiska fokus på att hjälpa till att transformera företagens P2P och cash management process till den digitala tidsåldern. Maskininlärning och artificiell intelligens förväntas ytterligare förstärka effektiviteten och kvaliteten i dessa processer och ta dem till en helt ny nivå. Digitala och automatiserade processer kommer att förse företagen med nödvändig ekonomisk information i realtid, säkerställning av regelefterlevnad, möjlighet att upptäcka bedrägerier, öka tillförlitligheten i prognoser och ge kostnadsbesparingar.

Målet med den nyligen fastlagda strategin är att göra OpusCapita till en ledare i det globala ekosystemet av köpare-leverantörer. OpusCapita har över trettio års erfarenhet av att leverera lösningar för att effektivisera sättet att göra affärer mellan köpare och leverantörer på. Idag hanterar företaget över sexhundra miljoner affärstransaktioner årligen, varav tvåhundra miljoner sker i elektronisk form i form av beställningar och fakturor. Detta innebär att företaget redan är ett av världens ledande elektroniska nätverk för fakturering och en marknadsledare i Norden.

OpusCapita har som mål att ytterligare stärka sin position på den konsoliderade marknaden i Norden genom att transformera pappersbundna transaktioner till digitala. Affärsområdet för outsourcing av finans- och redovisningstjänster fortsätter att intensifiera automatiseringen och robotarnas kapacitet, i syfte att leverera ökat värde till kunderna och förstärka sin verksamhet i norra Europa. Erfarenheterna erhållna från dessa verksamheter är en viktig språngbräda för den internationella expansionen.

– OpusCapita ökar sina ansträngningar för att förstärka vår helhetslösning som gör företagens inköp, betalningar och cash management betydligt enklare. Vårt mål är att vara drivande i en omvälvande förändring där transaktioner mellan företag automatiseras. Vi vill basera vår internationella expansion på vår samlade erfarenhet och expertis. Vi utökar vårt erbjudande inom leverantörsreskontra i riktning mot ett bredare ekosystem av köpare – leverantör i syfte att betjäna kunder runt om i världen, säger Patrik Sallner, VD, OpusCapita.

De inskade volymerna inom traditionell dokumenthantering i Norden och i huvudsak minskade postleveranser kommer bara delvis att kompenseras av tillväxt inom e-fakturering och digital dokumenthantering. OpusCapitas starka position på den nordiska marknaden erbjuder en solid grund för att satsa vidare på en internationell expansion och nya lösningar.

Förvärv av företag kommer också att övervägas för att accelerera tillväxttakten. Strategiska partnerskap kommer att spela en allt viktigare roll både på OpusCapitas traditionella marknader och i den internationella expansionen.

För att understödja företagets nya strategi har OpusCapita förnyat sin verksamhetsmodell. Förändringen träder i kraft från och med den första april 2016.