Option One investerar i ett unikt koncept inom gig-ekonomin.Finansiell inkludering för moderna arbetare.

Option One investerar i ett unikt koncept inom gig- ekonomin ”Finansiell inkludering för moderna arbetare”

Option One investerar i ett unikt koncept inom gig-ekonomin.Finansiell inkludering för moderna arbetare. 1Gee says YES when other banks says NO!

Aktuell ägarandel i Gee uppgår för närvarande till 2,5 % med möjlighet till ett utökat ägande. Innehavet ses som ett strategiskt och långsiktigt innehav. Visionen med innehavet är att det kan ge Option One ett framtida bolagsvärde som kan bli exceptionellt.

Ägarandel i Gigger AB uppgår till mindre än 0,5%.

Som enda aktör på marknaden innehar Option One aktier i såväl Gee som Gigger AB.

För cirka 1 år sedan fick Anna-May Wester ta del av ett utkast där konceptet presenterades:

”Gee- en plattform för giggers som gör det möjligt att få finansiering och stabilare kassaflöde. Marknaden är enorm, gig-ekonomi, en industri som värderas till cirka 15 trillions USD.”

Giggers är en stark växande anställningsform som bland annat omfattar anställda inom bemanningsbranschen, timanställda, projektanställda och egenanställda.

Specialdesignade finansieringslösningar, som Gee -nius Investments & Holdings AB, ”Gee” erbjuder giggers hos såväl Gigger AB, som andra gigbolag. Option One bedömer att detta kan vara början på något riktigt stort. Affärsmodellen är enkel, genial men ändå flerdimensionell och har en unicitet med potential att bli extremt lönsam. Gees affärsmodell anses vara den mest kompletta inom gig-ekonomin.

Gee erhåller fullständig översikt över en giggares ekonomi från fakturering från en giggers arbete till deras privata ekonomi som betalningar, sparande och lån.

Gee erbjuder giggers specialdesignade finansieringslösningar.

För Gee innebär affärsmodellen en mycket god avkastning på arbetande kapital.

För giggers innebär det att ett komplett utbud av finansiella tjänster kan erhållas.

På www.optionone.se finns en film på cirka 2,5 minuter som kortfattat och tydligt beskriver Gees affärsmodell.

Under senaste året har Gee utvecklats och förbereder sig nu för att genomföra ett pilotprojekt med 1 000 giggers.

Från och med Q3 2020, avser Gee att börja erbjuda giggers utvalda finansieringslösningar.

Gee har förvärvat IP-rättigheter till cardprocessor och banking platform. Därutöver finns i Gee spetskompetens inom centrala områden som tex. compliance.

Gee har nyligen landat ett omfattande 3-partskontrakt med en global organisation som har 200 miljoner medlemmar. Vid tidpunkt för dess offentliggörande kommer det även att publiceras på Option Ones hemsida.

Dagens banker har regelverk som inte är anpassade för giggers. Därmed uppstår ett behov av specialanpassade bank-och finansieringslösningar för morgondagens arbetare. Gee har såväl anpassat som utrustat sig för pågående förändring på den globala arbetsmarknaden.

Giggare kommer vara den grupp av arbetstagare som redan 2025 beräknas bestå av 25% av den globala arbetsmarknaden (Källa: Mc Kinsey & Company).

Gee – en av deltagarna i Sharing Economy Global Summit som äger rum 5-6 februari i London. Appjobs Academy presenterade där en rapport som förutspår att redan om 7 år kommer giggers i USA att vara flera till antalet än fast anställda.

https://www.marketplacerisk.com/global-summit

Utöver befintligt innehav i Gee kompletterar nu Option One med aktier i Gigger AB, som med marknadens mest moderna mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar administration av giggers.

Gigger AB budgeterar en kraftigt ökad omsättning under 2020 och räknar med en omsättning om cirka 100 MSEK. Även om fokus i Option One är att erhålla ett utökat innehav i Gee bedömer vi att det är rätt tidpunkt att komplettera med aktier i Gigger AB.

VD i Option One, Anna-May Wester, var den som för cirka 5 år sedan identifierade bolaget Gigger AB. Trots att bolaget i ett tidigt skede endast omsatte strax under 1 MSEK och med årliga förluster om cirka 5 MSEK så kvarstod hennes övertygelse om potentialen avseende bolagets inriktning. Anna-May Wester har erfarenhet från finansiering inom såväl offentlig som privat sektor och med det som bakgrund såg hon tidigt potentialen i affärsmodellen.

Under ledning av en ny huvudägare, Claes Persson, har Gigger AB utvecklats. Gigger AB har på 2 år ökat sin omsättning från cirka 0,8 MSEK till drygt 20 MSEK samtidigt som förluster är på väg att övergå till rörelsevinster. Därmed har Gigger AB en bra position inför framtiden.

Under tiden med arbetet att vidareutveckla Gigger AB har Claes Persson identifierat ett område inom gig- ekonomin som ingen ännu ” har lagt beslag på”. Successivt utvecklade Claes Persson en affärsmodell för det nya bolaget Gee som skall tillhandahålla specialdesignade finansieringslösningar för giggers.

Allt sedan starten av Option One hösten 2019 har befintliga delägare successivt spridit informationen om Option One inom sina respektive nätverk. Option One har för närvarande 85 delägare och en vision att under våren 2020 ha 200 – 300 delägare.

Ledningen i Option One har beslutat att erbjuda investerare med begränsad kapitalinsats, från 5 000 SEK och uppåt, ett delägarskap i Option One.