Olof Cato ny VD för Formica Capital

Formica Capitals styrelse har utsett Olof Cato till VD.

Olof Cato ny VD för Formica Capital 1
Madeleine Olsson Eriksson och Olof Cato

Olof kommer närmast från rollen som ansvarig för de onoterade innehaven på det privatägda investmentbolaget JCE Group Aktiebolag.

Olof tillträdde sin nya tjänst den 6e december 2018.

Formica Capital är ett nybildat investmentbolag med bas i Göteborg. Bolaget ägs av familjen Olsson Eriksson och är ett resultat av familjens försäljning av sin andel av Stena Sessan AB. Formica kommer att vara en aktiv ägare av bolag med ett tydligt hållbarhetsperspektiv, såväl onoterade som noterade, och förvaltar ett kapital om totalt ca 3,8 miljarder kronor.

Olof Cato, född 1973, kommer närmast från JCE Group Aktiebolag, där han varit COO och ansvarig för de onoterade innehaven. Olof Cato är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och har tidigare arbetat på Litorina och på den brittisk-amerikanska PE-fonden Kennet Partners.

”Med sin stabila ägare och finansiella styrka kommer Formica att vara en aktör som gör avtryck på den svenska investeringsmarknaden. I Olof har vi fått en VD med lång erfarenhet av aktivt ägande och som även har arbetat långsiktigt i ett familjeägt investmentbolag, en kombination som gör honom väl lämpad att leda Formica”, säger John Giverholt, styrelseordförande i Formica Capital.

”Formica är en ny aktör på den svenska marknaden och det känns oerhört spännande att få vara med och bygga upp denna verksamhet. Formicas ägarkonstellation kombinerat med en kompetent styrelse borgar för långsiktighet och för att bolaget kommer att vara en mycket attraktiv partner för entreprenörer och bolagsägare framöver”, säger Olof Cato.

I februari 2019 gjorde Formica Capital sin första strategiska investering, genom förvärvet av en majoritetspost i Cybercom, ett pan-nordiskt IT-konsultbolag med över 1 200 anställda i Sverige, Finland, Danmark och Polen. Cybercom omsatte 2018 ca 1,6 miljarder kronor och visade ett rörelseresultat på ca 160 miljoner kronor.