Ökat intresse för miljövänliga initiativ, men vi skriver fortfarande ut elva sidor om dagen

En ny undersökning har kartlagt beteendet hos 300 svenska små och medelstora företag kring hur de hanterar pappersutskrifter, hållbarhet och inlärning.

Huruvida vi kommer se ett papperslöst samhälle i framtiden är omöjligt att sia om. Tendenserna från Ökat intresse för miljövänliga initiativ, men vi skriver fortfarande ut elva sidor om dagen 1undersökningen visar snarare motsatsen.

Resultaten visar bland annat att anställda på svenska företag i snitt skriver ut elva sidor per dag, 29 procent svarar att hållbarhet är viktigt hos företagen oavsett vad det kostar. Vidare svarar mer än hälften av respondenterna att de hellre läser text från utskrifter än direkt från datorns skärm.

Pappersutskriftens vara eller icke vara

I undersökningen har respondenterna svarat att de i snitt skriver ut elva sidor per dag. 60 procent svarar att de använder skrivaren mer än en gång per dag och fler än hälften av respondenterna svarar att de hellre läser från utskrivet papper än från datorns skärm.

”Pappersdöden är inget som kommer ske i närtid. Människor upplever fortfarande att det är bättre att läsa en utskrift än att läsa samma dokument på en skärm. Förmodligen handlar det om att få en överblick av texten man läser, det får du inte om du läser direkt från skärmen. Samtidigt ska man bara skriva ut så många sidor man faktiskt behöver, och samtidigt ge sig själv de bästa förutsättningarna genom att tänka hållbarhet genom hela processen från köp till utskrift.” Säger Maths Arvesjö, försäljningschef, Epson Sverige.

Framtidens utskrifter

Även om resultaten från undersökningen visar en trend som är positiv ur ett hållbarhetsperspektiv finns det mycket kvar att göra. 14 procent av respondenterna har svarat att de känner att de gör för lite inom hållbarhet på sina företag. Utmaningarna som branschen står inför är stora. Men möjligheterna att göra skillnad finns också. Om alla företag i Västeuropa bytte ut befintliga laserskrivare mot bläckstråleskrivare skulle detta spara tillräckligt med ström för att driva minst 507 000 hushåll…

”Den här undersökningen ger en tydlig indikation på hur svenska företag arbetar och hur adoptionen av framtidens skrivare ser ut. Resultaten från undersökningen tyder på en vilja hos svenska små och medelstora företag att arbeta mer hållbart, och att många av den anledningen byter från laser- till bläckstråleskrivare visar. ”Säger Maths Arvesjö, försäljningschef, Epson Sverige.