Öka ditt rörelseresultat genom att ha stenkoll på dina personalkostnader

Som ekonomichef i en projektbaserad organisation kan det vara en utmaning att tillräckligt snabb kunna få en bild av företagets totala resultat och hur det utvecklas.

Öka ditt rörelseresultat genom att ha stenkoll på dina personalkostnader 1
Sam Özel, Säljchef New Business, Unit4

Eftersom personalkostnader många gånger är projektens största utgiftsposter måste man kunna spåra både utgifter och inkomster som härrör från personalen. Inte minst genom att spåra fakturerbara timmar.

För att förbättra marginalerna måste man som chef kontinuerligt fokusera på att både öka nyttjandet av fakturerbara medarbetare samtidigt som man behöver öka andelen fakturerbara anställda.

Nyckeln ligger i ens förmåga att använda rätt teknik för att bättre hantera sin mest värdefulla resurs – personalen. Här är fem användbara tips från oss!

  1. Matcha dina behov med kunskapen hos dina kollegor
    Genom att bli bättre på att matcha arbetsuppgifter med anställdas färdigheter förbättras även dina chanser att jobbet blir utfört både geschwint och inom budget. Se till att ha tjänster i din digitala verktygslåda som erbjuder planering och analys – och som gör det möjligt för dig att djupdyka i information om vad dina anställda är duktiga på. När rätt person med rätt kompetens tilldelats rätt uppgift vid rätt tidpunkt kan den genomsnittliga faktureringsgraden ökas, vilket innebär högre intäkter och förbättrad nettovinst.
  2. Minska tiden som spenderas på avbytarbänken

Ett annat sätt att öka intäkter och marginaler är genom att distribuera arbetet mer effektivt och minimera din användning av underleverantörer och därmed maximera den tid som personal genererar inkomst genom fakturerade timmar. För att uppnå detta behöver du god överblick över både fakturerbara uppdrag och icke-fakturerbar tid – och förmåga att snabbt utvärdera andelen arbete som levereras av entreprenörer. Genom att analysera konsoliderad information kan du reagera på kort sikt och förutsäga, planera och utföra på medellång och lång sikt. Att ha all data i en enda ERP-lösning ger möjlighet att flytta om i farten, hantera förändringar och identifiera personer som behöver nya färdigheter. Slutresultatet är högre nyttjandegrad, ökade intäkter, bättre bruttomarginaler och högre nettovinst.

  1. Upptäck dåliga prestationer så fort det bara går

Att i realtid kunna se faktiska resultat jämfört med budget och samtidigt kunna identifiera trender genom lättförståeliga data mellan projekt och program ger den insikt som krävs för att agera snabbt. Med sådana kapaciteter till ditt förfogande går det i ett tidigt skede se om ett projekt levererar eller ej genom att jämföra budgeten för arbetet med den förväntade tidpunkten för slutförandet (EAC). Om EAC ökar finns det ett problem som måste lösas.

  1. Automatisera tråkig administration med hjälp av AI

Genom att automatisera repetitiva, manuella administrationsprocesser som inte ger något värde för organisationen, sänker du personalkostnader, ökar intäkterna, ökar anställdas produktivitet, maximerar tiden du kan fakturera och förbättrar samtidigt noggrannheten på din data. Minskningen av tid som spenderas på icke-fakturerbar administration minimerar läckage av fakturerbar tid, vilket effektivt skapar ytterligare timmar som kan faktureras till klienten.

  1. Sätt alltid människan först

Så automatisering av administrativa processer är en del av pusslet – det förbättrar människors upplevelse, samtidigt som tid hos konsulter frigörs och ger dem möjlighet att fokusera på meningsfullt arbete som ger mervärde till organisationen. Men teknik allena är inte svaret. Det handlar även om hur vi kan hjälpa människor att arbeta bättre för att ge större effekter. Eftersom människor är din största kostnad ligger nyckeln till att förbättra nettovinsten inte bara i att spåra alla människors relaterade kostnader och inkomst, utan också i att utveckla dem genom lärande och karriärutveckling.