Nytt index visar Sveriges mest innovativa företag – ur kundernas perspektiv

Vilket företag i Sverige är bäst på innovation om man frågar kunderna?

Nytt index visar Sveriges mest innovativa företag – ur kundernas perspektiv 1
Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Foto: Linn Malmén.

Det undersöker forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Svaret kommer att presenteras i Svenskt innovationsindex där tusentals kunder rankat innovationsgraden hos svenska företag och organisationer.

– Vårt innovationsindex skiljer sig från traditionella sätt att mäta innovation eftersom det utgår från kundernas perspektiv – till skillnad mot traditionella sätt som ofta utgår från aktiviteter eller kostnader internt i ett företag, till exempel patent eller FoU-kostnader, säger Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och föreståndare vid CTF.

Svenskt innovationsindex innefattar svar från ca 13 000 kunder som rankat innovationsgraden hos 70 företag och organisationer inom ett 20-tal branscher. Indexet baseras på hur kunder upplever företags innovationsförmåga, hur attraktiva dessa innovationer upplevs och hur det påverkar kundernas lojalitet. Utöver dessa faktorer värderas företagets erbjudande, leverans, bemötande och interaktionsyta. Genom att mäta dessa variabler erhålls en bild av företags prestationer vad gäller innovation.

Varför är innovation viktigt?

CTF forskar om innovation och värdeskapande genom tjänster med utgångspunkt i individers, organisationers och samhällens behov.

– Kunder använder varor och tjänster av en anledning. Vår forskning handlar om denna anledning och hur kunder bättre kan nå de mål de har och tycker är viktiga. Vår forskning visar att kunder förväntar sig mer från företag och organisationer än en vara eller tjänst till ett lågt pris, säger Per Kristensson.

Ett sätt att sprida forskning och kunskap

– Indexet baseras på flera års forskning och är utvecklat i samarbete med NHH Norges Handelshögskola och Fordham University, USA, och med det hoppas vi kunna sprida kunskap om innovation och skapa en ökad förståelse för hur satsningar på innovation kan leda till ökad attraktivitet och därmed bättre konkurrenskraft hos företag och organisationer, säger Per Kristensson.

Svenskt innovationsindex kommer att presenteras den 7 mars i samband med Tjänsteinnovationsdagen där representanter från näringslivet resonerar kring sitt innovationsarbete och forskare från CTF presenterar SII och de övergripande resultaten. Tjänsteinnovationsdagen arrangeras av CTF i samarbete med Handelshögskolan vid Karlstads universitet och hålls på Karlstad CCC. Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs.