Nytt AI-verktyg för GDPR efterlevnad

Mot bakgrund av att GDPR-lagstiftningen har trätt i kraft och många företag är oroade över implementering och efterlevnad av GDPR har den affärsjuridiska advokatbyrån Synch utvecklat ett AI-verktyg för att stämma av privacy policies, Privacy Policy Check AI (PPC).

Nytt AI-verktyg för GDPR efterlevnad 1Verktyget är helt kostnadsfritt och möjliggör att snabbt analysera om en privacy policies adresserar nödvändiga GDPR-kriterier.

Synch har ett nära samarbete med ett brett utbud av företag, från startups till internationella marknadsledare, och har identifierat ett behov att underlätta efterlevnaden av GDPR. “Med ett fantastiskt team av jurister som är integritets- och dataskyddsexperter och jurister som även programmerar, är vi i ett gynnsamt läge där vi kan gå från idé till verklighet snabbt”, säger Magnus Sundqvist, chef för Synchs digitala tjänster.

Verktyget Privacy Policy Check AI har tagits fram inom ramen för Synchs innovationsarbete i SynchLab. Där ges Synchs medarbetare utrymme att testa och i bästa fall förverkliga idéer kring teknik och juridik. Detta är en del i Synchs grundläggande filosofi att kontinuerligt förenkla, effektivisera och öka kvalitén i hanteringen av juridiska frågor för kunderna, både genom att erbjuda nya tjänster, produkter och lösningar och genom att optimalt utnyttja tekniken.

“Vi är mycket stolta över att som första advokatbyrå i Norden lansera ett egenutvecklat AI-verktyg baserat på deep learning. Vi ser fram emot många användare av tjänsten då deep learning bygger på kontinuerligt lärande och ju fler privacy policies som laddas upp desto bättre. Vi hoppas att verktyget är enkelt att använda och hjälper företag att efterleva GDPR. För Synch är det vårt första steg i utvecklandet av AI-tjänster, vilka vi tror kommer vara mycket viktiga inom juridiken i framtiden. Även om Privacy Policy Check AI har separat anpassad AI-funktionalitet för varje kriterie som granskas och hittills har tränats på hundratals privacy policyer så ersätter den fortfarande inte kvalificerad legal rådgivning i sitt nuvarande utvecklingsstadie. Vår förhoppning är ändå att verktyget kan visa på vad teknikutvecklingen kan åstadkomma och att precisionen ökar över tid ju mer verktyget används”, avslutar Magnus Sundqvist.