Nya Snow Digital Access Estimator for SAP ger företag värdefull licenshanteringsöverblick för SAP Digital Access

Snows senaste version av Snow Optimizer for SAP är den enda tredjepartslösningen som gör det möjligt för kunder att förutspå licenskostnader baserade på indirekt och direkt användning

Peter Björkman, CTO på Snow Software

Snow Software(Snow), världsledande inom Software Asset Management (SAM) och Cloud Spend Management, lanserar förbättringar i företagets lösning Snow Optimizer for SAP Software. Förbättringarna möter de nya utmaningar som är en konsekvens av de förändrade licensvillkor som SAP nyligen infört. I april, introducerade SAP en ny prissättningsmodellför “Digital Access”, där man skiftar från en modell som baseras på antalet användare till en modell som baseras på antalet digitala dokument som skapas i systemet.

Snows utvecklarteam har byggt in logik i Snow Optimizer för SAP Software och tillför därigenom mer värde och automation än SAP:s egna mätverktyg för indirekt access vilken lanserades tidigare i sommar.

Snows nya lösning Digital Access Estimator for SAP ger användare en effektiv metod att hantera sina licenser och som med automatik ger kunder möjlighet att beräkna kostnader i linje med licensmodellen Digital Access. Snow Optimizer for SAP Software 2.1 är den första SAP-certifierade applikationen som ger SAP-kunder den överblick som krävs för att ta välgrundade beslut kring när och hur företaget ska ta till sig de nya licensvalen, samtidigt som man undviker onödiga kostnader.

Snows Digital Access Estimator for SAP är marknadens enda lösning som erbjuder en användningsbaserad beräkning kring digitala dokument och som har en konsoliderad överblick av alla dokument som skapas i SAP-systemen.

Snow Optimizer for SAP Software är unikt i att lösningen erbjuder en sammanställning som förutspår kostnader baserat på antal dokument som skapas.

– SAP utgör ofta en av de största kostnaderna för ett företag, säger Peter Björkman, CTO på Snow Software. Satsningen på en mer resultatbaserad licensmodell är bra, men samtidigt är det viktigt att kunder får kontroll på hur deras situation kring skapande av dokument ser ut och att de får möjlighet att förstå vad den nya värdebaserade modellen kommer att kosta. Snow Optimizer för SAP Software är den enda lösningen som ger kunder den kontroll de behöver för att ta smartast möjliga beslut kring vilken licensmodell de ska välja för att de ska kunna undvika onödiga kostnader samtidigt som de ser till att uppfylla de licenskrav som finns.