Nya satsningen ”Kraft” ska leda till starkare kapitaltillförsel till Västsverige
Hem Nyheter Nya satsningen ”Kraft” ska leda nu till starkare kapitaltillförsel till Västsverige

Nya satsningen ”Kraft” ska leda nu till starkare kapitaltillförsel till Västsverige

Publicerat av: Redaktionen

GU Ventures har samlat ihop ca 25 miljoner för att arbeta med insatser som ska attrahera mer kapital till Västsverige.

Det ska ske genom arbete i projektet Kraft, som är ett treårigt ERUF-projekt finansierat främst av EU-medel genom Tillväxtverket, av Västra Götalandsregionen och av GU Ventures.

I samverkan med många investerare och andra aktörer ska Kraft-projektet bidra till att förändra ett kritiskt nuläge och bygga ett starkare kapitaleko-system, där såväl investerare som entreprenörer har behov och nytta av förstärkt kapitalisering.

Vikten av riskkapitalförsörjning för nya innovations- och tillväxtbolags utveckling är avgörande för en regions välmående och för företagens möjligheter att bli konkurrenskraftiga och växa internationellt. Det rapporteras om en synlig brist på riskkapital i Västra Götaland i jämförelse med andra regioner.

Investeringsläget

Enbart ca 4-5% av kapitalvolymen investeras i ”Venture Capital” sektorn i Västra Götaland under 2020 respektive 2021 enligt rapporter sammanställda av Svenska Riskkapitalföreningen, medan Skåne har dubbelt så stor andel, ca 8-9%, och Stockholmsregionen ligger på 75-85% för motsvarande år. Vad gäller ”Growth” sektorn för tillväxtinvesteringar ligger nivån på 1,73% i Västra Götaland år 2020 och har gått ned med nästan hälften till 0,98% i 2021.

 • ”Det här är rätt ogynnsamma siffror för en framtidsregion som vår. Det måste vara fel på statistiken, tänkte vi först, men så här verkar det vara. Vi ser även att det fluktuerar mycket över åren och naturligtvis mellan konjunkturcykler, men det är viktigt att få till såväl mer kapitaliseringar som bättre rapportering. Vi vill därför jobba med lyfta fram det som är bra här och vad som kan attrahera mera kapital hit. Vill vi vara med i matchen och kunna konkurrera med de bästa innovationerna globalt behöver vi jobba fokuserat med att vända utvecklingen och då krävs det att vi lägger tid och resurser på frågan.” berättar Klementina Österberg, VD GU Ventures som är projektägare av Kraft-projektet.

GU Ventures började med att genomföra en förstudie tillsammans med Business Region Göteborg, som också är samarbetspartner i Kraft-projektet, och gav även i uppdrag till KPMG att kartlägga hur externa investerare såg på vår region. Deras rekommendationer var tydliga om ett antal väsentliga aktiviteter, för att förbättra läget.

Förutsättningarna i regionen i jämförelse med andra svenska regioner visar på ett relativt under­utvecklat och begränsat kapitalekosystem i den privata delen av sektorn.

 • Nya satsningen ”Kraft” ska leda till starkare kapitaltillförsel till Västsverige

  Från vänster övre raden: Henrik Jansson, Sofia Hjelmberg, Klementina Österberg, Christoffer Rydhede, nedre raden: Linnea Hagblom, Carl-Peter Mattsson, Helena Starfelt samt Tarja zu dem Berg.

  ”Almi Invest har som offentlig VC-aktör ett tydligt uppdrag att investera i tech-startups i tidig fas. Vi skall även agera marknadskompletterande på så sätt att vi inte får investera mer än halva kapitalet i en given runda. Resterande del måste vara privat kapital. I tidiga faser upplever vi en stor brist på riskvilligt privat kapital, vilket försvårar vårt arbete, med konsekvensen att regionens startups får svårt att attrahera nödvändigt utvecklingskapital.” säger Henrik Jansson, VD och Fund Manager för Almi Invest Västsverige AB.

Det lokala kapitaleko-systemet

Riskkapitalfonderna lyser med sin frånvaro här, samtidigt som det startas nya fonder på löpande band i andra regioner. Följaktligen bedöms den i jämförelse begrän­sade antal skaran av investerare att ha ett smörgåsbord av spännande västsvenska objekt.

Avsaknaden av en tillräckligt stark lokal och regional riskkapitalscen gör det svårare att attrahera även utländsk kapital, som vill kunna syndikera med lokala eller svenska investerare på deras hemmaplan, medan omställning till cirkulära och digitalt kompatibla affärsmodeller och regionens high- och deep-tech innovationsbolag kräver i sin tur mer kapital och kunskap.

 • ”Jag har i GU Ventures regi fått möjlighet att arbeta med frågan om impact investing i ett annat projekt, där det framkom att behovet av en sådan verksamhet är stort. Jag kommer därigenom nu kunna starta upp Star Impact, en ny impact fond, baserad i Göteborg som skall investera i nordiska bolag och som löser ett urval av de globala hållbarhetsproblemen. Vi kommer genom Star Impact kunna göra skillnad för startup ekosystemet både i Västsverige och i Norden och hoppas få locka hit mer kapital.” berättar Tarja zu dem Berg, Fund manager för nya Star Impact AB och som är för tillfället anställd vid GU Ventures.

På den lokala arenan finns även behov för samordning, för att skapa bättre kunskap, insikter och kompetenser i investeringsstrukturer, erfarenhetsutbyten, kontaktnät och samhörighet mellan alla deltagande aktörerna på den lokala arenan.

 • ”Det är mycket viktigt att vi aktörer i regionen har så låga barriärer som möjligt mellan varandra – för att på så sätt både bibehålla och locka hit de bolag, kompetenser och talang som behövs för att skapa det bästa möjliga ekosystemet. Det finns en genuin vilja att hjälpa till och en otrolig potential i området, så nu blir det upp till samtliga att realisera den potentialen. Med en satsning som Kraft kommer det att innebära bättre samarbetsmöjligheter, fler investeringar och större attraktionskraft för Västsverige. Det kommer bli mycket intressant att vara med på resan!” säger Christoffer Rydhede, VD och medgrundare av Yuncture, som är samarbetspartner i Kraft-projektet.

Västra Götalandsregionens och Tillväxtverkets ambitioner med satsningen

Projektet kommer att bidra till utbyggnad av kapitalscenen med fler aktörer och nya verktyg och strukturer kommer ytterligare förstärka Västra Götalands position som en region där entreprenörer kan hitta en attraktiv miljö för att starta och skala upp sina företag.

 • ”Vi vet att Västsverige är en stark industri- och exportregion, men trots detta är tillgången på riskkapital i regionen låg. Kraft-projektet hoppas vi långsiktigt ska leda till att Västsverige blir mer känt för investerare och företagare och att Västsverige lockar mer kapital, vilket leder till ett mer konkurrenskraftigt ekosystem. Det ska ge bättre förutsättningar för regionens bolag att etablera sig och växa på ett hållbart sätt. Genom att västsvenska bolag får mer kapital stannar de förhoppningsvis i Västsverige och bidrar till en starkare och mer välmående region!” säger Helena Starfelt, näringslivschef Västra Götalandsregionen.
 • ”Regionalfonden strävar efter ett mer hållbart och konkurrenskraftigt Västsverige. Projektet samlar en mängd aktörer från det företagsfrämjande systemet med förankring i näringslivet för att skapa en bättre struktur för kapitalförsörjning i Västsverige. Genom denna satsning hoppas vi att fler små och medelstora företag får tillgång till kapital för att kunna utvecklas och bidra till en grön omställning. Vi ser fram emot att följa projektet under kommande år.” säger Linnea Hagblom, programansvarig för Regionalfonden i Västsverige.

Kraftsamling för förstärkt kapitalförsörjning

Projektet ska resultera i att Västsverige etablerar en investerarstrategi med en kapitalförstärkningsmodell, kommunikationsmaterial och därtill hörande flöde, samt nya kapitalstrukturer. Arbetets aktiviteter och insatser vill även försöka att täppa till hål i marknaden där det råder brist på kapital, så att bristen på kapital kan avhjälpas på flera olika sätt. Det ger även fler nya förmågor och insikter, utvecklade investerar- och företagsnätverk, samt etablerade internationella resor och arenor.

 • ”Genom flera aktiviteter och en kraftsamling av regionens investerare och näringslivsaktörer kommer kapitalscenen byggas ut och nya strukturer kommer ytterligare förstärka Västra Götalands position.” berättar Carl-Peter Mattsson, investment director för GU Ventures och som arbetar i Kraft-projektet.

Den långsiktiga effekten är att företagen kan nå större framgångar och resultat tack vare den ökade kapitaltillförseln. Det ger bättre förutsättningar för regionens företag att etablera sig både här och utomlands på ett hållbart sätt och vi får en region med större access till kapitalförsörjning, som är en språngbräda ut på internationella marknader i stark samverkan med den lokala industrin.

Riskkapitalkonferensen GoWest

En betydande del av Kraft projektet är att arrangera den årliga riskkapitalkonferensen GoWest – Nordic Venture Capital Forum, som gick av stapeln den 7 – 8 februari i år och återkommer även nästa år vid samma datum med syfte att sätta regionen på den internationella riskkapitalscenen. Mötesplatsen vänder sig primärt till investerare, startups, scaleups, samt eko-systemet att mötas kring kapital och affärsmöjligheter.

 • ”Vill vi ha kapitalet till Västsverige behöver vi också säkerställa en professionell riskkapitalarena där entreprenörer ska hitta attraktiva investerare i en lämplig miljö och investerare ska enkelt få access till nätverk och investeringsmöjligheter. Det är inget som händer av sig själv. Årets utfall av GoWest visar på en fantastisk potential och stort intresse. Vi hade över 500 deltagare på plats från 12 länder, varav 184 investerare, och uppskattningsvis genomfördes över 1 000 möten under 2 dagar.” berättar Sofia Hjelmberg, investor relationsansvarig på GU Ventures och tillika ansvarig för GoWest inom Kraft-projektet.

Efter årets utfall läggs nu planerna för att skala upp GoWest nästa år ihop med projektets partners. Konferensen kommer att ha fler möjligheter för både investerare och entreprenörer att träffas under dagarna. Därutöver ska Kraft-projektet arrangera ett antal andra aktiviteter för branschen, där investerare får möjlighet att träffa entreprenörer och vice versa.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>