Ny undersökning från Skanska: Sex av tio bostadsköpare kan tänka sig att hyra ut en del av sitt hem

En ny undersökning från Skanska visar att sex av tio kan tänka sig att äga en större bostad och hyra ut en del.

Ny undersökning från Skanska: Sex av tio bostadsköpare kan tänka sig att hyra ut en del av sitt hem 1Varannan person tycker samtidigt att ägarlägenheter kan vara en intressant boendeform för framtiden.

I en ny undersökning har byggföretaget Skanska tagit reda på bostadsköpares inställning till nya och alternativa boendeformer. Resultatet visar att 65 procent av bostadsköparna är positivt inställda till att äga större lägenheter med möjlighet att hyra ut en del av bostaden.

Skanskas undersökning visar också att hälften är intresserade av ägarlägenheter. Denna boendeform har funnits i Sverige sedan några år och skillnaden mot en bostadsrätt är att innehavaren faktiskt äger lägenheten. Inte bara rätten att nyttja den. Ägarlägenheter ger därmed bostadsägarna större självbestämmanderätt och möjligheter för uthyrning.

– Vår ser att det finns ett intresse att utforska nya boendeformer. Framför allt märker vi att det är attraktivt med en uthyrningsdel i sin bostad. Det finns flera anledningar. Dels ger det möjlighet till extra inkomstkälla som minskar boendekostnaden på sikt. Det är också en möjlighet för vuxna barn att bo hemma under studier eller liknande, säger Magnus Lambertsson, marknads- och försäljningschef på Skanska Nya Hem.

Inte populärt att kombinera upplåtelseformen i bostadshus

Skanska har även undersökt bostadsköparnas inställning till att kombinera bostadsrätter och hyresrätter i samma bostadshus. Mer än varannan person tycker inte att detta är en bra idé. Hela 33 procent uppger till och med att de ser mycket negativt på en kombination av hyres- och bostadsrätter.

Bilaga

Skulle du kunna tänka dig att vara innehavare till en större lägenhet
med uthyrningsdel och vara hyresvärd för uthyrningsdelen, om det
fanns möjlighet till det?

Totalt
Ja, absolut 31 %
Ja, kanske 34 %
Nej, aldrig 35 %

Skulle en ägarlägenhet vara intressant för dig?

Totalt
1. Inte alls intressant 13 %
2. 10 %
3. 21 %
4. 23 %
5. Mycket intressant 27 %
Ingen åsikt 5 %

Vad tycker du om idén att kombinera bostadsrätter och hyresrätter i ett
och samma bostadshus?

Totalt
1. Mycket negativt 33 %
2. 19 %
3. 14 %
4. 9 %
5. Mycket positivt 14 %
Ingen åsikt 11 %