Ny statistik: Unga och pensionärer väljer att binda boräntan i störst utsträckning

Unga och pensionärer är de som väljer att binda boräntan i störst utsträckning.

Ny statistik: Unga och pensionärer väljer att binda boräntan i störst utsträckning 1Av de unga mellan 21-30 år väljer var tredje ung att binda boräntan i ett år eller länge, det visar ny statistik från Skandia.

– De unga är en grupp av bolånetagare som i högre grad väljer längre bindningstider än tre månaders rörlig ränta. I åldersgruppen väljer en tredjedel att binda räntan i ett år eller längre, det är helt klart intressant, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Skandia har under året påvisat effekten att nya bolånekrav gjort det svårt för unga att skaffas sig en första bostad.

– En hypotes är att de unga kan ha mindre marginaler i sin ekonomi och att man därmed vill binda delar av bolånet för att få större förutsägbarhet hur sina kostnader ska utveckla sig framåt. Därtill så slår de nya amorteringskraven mot unga, vilket också kan vara en bidragande faktor till att man får mindre marginaler i ekonomin.

Samtidigt så väljer 8 av 10 låntagare i åldersspannet 41-50 år tre månader rörlig ränta.

– Vi ser ett mönster att bolånetagare väljer allt högre grad av tre månaders bunden ränta när man är i mitten av sin bostadskarriär. Oavsett åldersgrupp så om är man osäker på hur ens boendekostnader ska utvecklas framåt så är det en lämplig tid att fundera på om man ska binda delar av sitt bolån. Räntorna är fortsatt på historiskt låga nivåer, säger Johanna Cerwall, vd vid Skandias bank.

Statistiken visar att de äldsta grupperna av bolånetagare väljer längre bindningstider. De äldre åldersgrupperna är överrepresenterade på tre och femårig bindningstid. Var fjärde bolånetagare i åldersspannet över 71 år har valt en bindningstid som är längre än 1 år.

Så väljer olika åldersgrupper att binda räntan

Åldersspann 3 mån Bindningstid samlat, 1-5 år 1 år 2 år 3 år 5 år
21-30 67% 33% 10% 11% 9% 3%
31-40 74% 26% 8% 5% 8% 4%
41-50 80% 20% 3% 3% 10% 3%
51-60 74% 26% 3% 3% 13% 7%
61-70 67% 33% 5% 5% 15% 9%
71+ 71% 29% 5% 5% 14% 6%

Statistiken avser total bolånevolym för personer som beviljats bolån under 2019 i Skandia. Lån med flera låntagare har bortsorterats.