Ny statistik: Andelen småföretag som lånar till likviditet har ökat drastiskt senaste två veckorna

En färsk undersökning från Lendo visar att andelen småföretag som ansökt om lån till likviditet drastiskt har ökat de senaste två veckorna.

Ny statistik: Andelen småföretag som lånar till likviditet har ökat drastiskt senaste två veckorna 1Nästan varannan anger nu att de vill låna till likviditetsfinansiering. Statistiken visar även att behovet är utbrett inom alla branscher.

– Corona-krisen har försatt många småföretagare med liten eller ingen buffert i en svår situation. Vi ser tydligt i vår statistik att deras behov av att ta lån för att stärka sin likviditet ökar. Det är ett tecken på att de ser den närmaste framtiden som osäker, säger Carl Brynielsson, VD för Lendo Sverige

Lånejämförelsetjänsten Lendo har i en färsk undersökning kartlagt det syfte småföretagare har angivit under de senaste två veckorna när de ansöker om företagslån. Nu anger nästan varannan att de vill låna till likviditetsfinansiering jämfört med var femte under 2019.

– Vi ser samtidigt att en allt mindre andel småföretag anger att de behöver låna till sådant de behöver för tillväxt, som till exempel renoveringar, expansion och köpa in till sitt varulager, menar Carl Brynielsson.

Lånesyfte, andel Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12
Likviditetsfinansiering 19% 27% 46%
Expansionsrelaterade syften 57% 48% 31%
Övrigt 24% 25% 22%
100% 100% 100%

Ny statistik: Andelen småföretag som lånar till likviditet har ökat drastiskt senaste två veckorna 2Kartläggningen visar även att behovet att låna till likviditet inte går att härleda till någon specifik bransch utan är nu utbrett inom alla branscher. Vecka 12 ökade även andelen enskilda firmor som ansökte om lån från 25 % (för två veckor sedan) till 33 %. Enskilda firmor är ofta enmansföretag och har generellt lägre omsättning än aktiebolag. Företagare med aktiebolag står för majoriteten av låneansökningarna men att fler enskilda firmor än vanligt söker lån kan vara en indikation på att behovet av lån har ökat hos de minsta företagen de senaste veckorna.

Diagrammet ovan visar hur stor andel av företagslåneansökningarna via Lendo som gjorts av en företagare som driver en enskild firma, de senaste veckorna.

Lendo kommer nu följa utvecklingen på veckobasis och löpande presentera siffror som ger en tydlig indikation på hur konjunkturen för småföretag förändras i spåren efter utbrottet av Covid-19.