Ny Splunk-undersökning visar att två av tre företag får skadat anseende på grund av IT-incidenter

– En rapport från Quocirca, beställd av Splunk, visar att organisationer ställs inför i genomsnitt 1 200 IT-incidenter per månad.

Ny Splunk-undersökning visar att två av tre företag får skadat anseende på grund av IT-incidenter 1Splunk, leverantör av den ledande plattformen för verksamhetsanalys i realtid, presenterade i dag nya forskningsresultat i en rapport med titeln ”Damage control – The impact of critical IT incidents” (”Skadebegränsning – följderna av allvarliga IT-incidenter”), från analysföretaget Quocirca. Resultaten visar att en genomsnittlig organisation ställs inför 1200 IT-incidenter per månad, varav fem allvarliga. Var och en av de allvarliga incidenterna kostar IT-avdelningen i genomsnitt 36 326 amerikanska dollar, motsvarande drygt 300 000 kronor. Kostnaden för den övriga verksamheten blir 105 302 dollar, cirka 880 000 kronor. Detta tvingar IT-avdelningarna att ta resurser från utvecklingen av nya tjänster för att i stället underhålla befintlig infrastruktur.

– Det märks tydligt att företagen tycker det är svårt att upprätthålla en komplett överblick när mängden data som genereras av deras IT-system och IT-infrastruktur ökar, säger Bob Tarzey, analytiker på Quocirca. Det hindrar IT-avdelningarna från att undersöka och hitta grundorsaken till de händelser som skapar regelbundna och återkommande problem. I längden innebär detta att företagets anseende skadas och att kundupplevelsen försämras, vilket påverkar företagets slutresultat. För att minska tiden som läggs på att begränsa skadan och öka tiden som ägnas åt proaktiv digital innovation, måste organisationen på ett effektivare sätt kunna samla in och analysera data från hela sin IT-infrastruktur.

Andra resultat som presenteras i rapporten inkluderar följande:
● Allvarliga IT-incidenter påverkar företag negativt. 70 % säger att en tidigare, allvarlig incident har skadat organisationens rykte och man understryker att det är viktigt att upptäcka problemet i tid för att begränsa skadan.
● Antalet IT-incidenter hämmar möjligheten att förbättra IT-leveranser. 96 % av alla organisationer lär sig inte av tidigare incidenter. 13,3 % av incidenterna är upprepningar som orsakats av att man inte gått till grunden med vad som orsakar problemet.
● Det tar för lång tid att upptäcka och utreda incidenter. 80 % medger att de skulle kunna förbättra den genomsnittliga tid som det tar att upptäcka en incident och att incidenterna tar i snitt 5,81 timmar att reparera.
● Företagen misslyckas med att övervaka alla sina IT-tillgångar. 80 % har blinda fläckar i den operationella verksamheten, särskilt när det gäller nästa generations teknikstackar, vilket hindrar dem från att snabbt reagera på IT-incidenter. Endast 2,5 % har fullständig översikt över all relevant infrastruktur.

– Dagens IT-miljöer är mer komplicerade än någonsin då de innefattar datacentraler, molntjänster och externa enheter såsom mobiler och Internet of Things. Eftersom systemen ofta har en silostruktur får IT-avdelningen kämpa för att lyckas samla in och samköra information, vilket gör det svårt att övervaka infrastrukturen och snabbt felsöka problem som uppstår, menar Rick Fitz, verksamhetsdirektör för IT-marknader hos Splunk.

Rick Fitz förklarar vidare:

– Splunks plattform ger kunderna en komplett helhetssyn över hela IT-miljön, i realtid. Genom att samla in och samköra maskindata från alla teknologilager och enheter samt få detta levererat i form av realtidsanalyser, kan kunden snabbt felsöka problem och driftsavbrott, övervaka genomgripande tjänstenivåer och upptäcka anomalier. Genom att kostnaderna för IT-incidenter minskar, kan IT-chefer fokusera budget och resurser på att utveckla de nya digitala tjänster som krävs för att företaget ska fortsätta vara konkurrenskraftigt.

Testa Splunks kalkylator för allvarliga IT-incidenter och upptäck hur mycket en eventuell incident kan kosta.

Metod
Quocirca har undersökt 1 000 företag i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Nederländerna, Australien, Japan och Singapore.