Ny spartjänst halverar fondavgifter

SAVR lanserar Sveriges första öppna fondplattform där alla provisioner oavkortat återbetalas till kunden.

Ny spartjänst halverar fondavgifter 1
Daniel Aarenstrup, VD och grundare av SAVR.

Resultatet blir att vem som helst med BankID nu kan välja fritt bland över 1300 olika fonder och i snitt endast betala halva fondavgiften.

I samband med digitaliseringen av fondmäkleri i början av 2000-talet revolutionerades fondspararnas möjligheter att välja och spara i fonder.

Efter snart tjugo år så har utvecklingen och konkurrensen gått i stå vilket har drabbat småspararna genom höga fondavgifter som inte rör sig.

När Europeiska regelverket MiFID 2 trädde i kraft i Sverige 2018 förväntades fondprovisioner förbjudas helt. Men istället har de stora plattformarna fortsatt att pressa fondbolagen på större och större provisioner.

”Vi vill bryta upp den rådande priskartellen och skapa en fri och öppen plats för privatpersoner att äga sina fonder på. Med dagens plattformar betalar du provisioner år efter år bara för att du har dina pengar där. Vi vänder på hela modellen och tar endast betalt i det fall vi faktiskt tillför värde”, konstaterar Daniel Aarenstrup, VD och grundare av SAVR.

Även utanför Sverige sker en utveckling där provisioner börjar försvinna och prissättningen blir allt mer transparent. I slutet av sommaren meddelade norska Sbanken att de sänker avgifterna på över 400 fonder. I oktober gick även amerikanska nätmäklaren Charles Schwab ut med att de tar bort courtaget på samtliga aktieaffärer. Avgifter som försvinner hos mellanhänder och äter upp privatspararnas kapital har länge varit ett känt problem. Det är en fråga som drivits på av både politiker och konsumenter.

”Titta på vad som händer i Norge och resten av Europa – där har de börjat återföra provisioner men lägger nu istället på 0,3-0,5% i en depåavgift. Det är alltså i stort sett samma affärsmodell fast med en annan etikett. SAVR tar endast 0,09% i depåavgift, det har en helt annan effekt både för konsumenten och för branschen.” fortsätter Daniel Aarenstrup, VD och grundare av SAVR.

Flertalet av de 1300 fonder som nu görs tillgängliga till lägre avgifter inkluderar även samtliga av de fyra storbankernas egna fonder. Detta utöver fonder från de populäraste fristående fondförvaltarna. Plattformar, likt SAVR, kan alltså erbjuda bankernas egna produkter billigare än de själva. Nu skapas den positiva konkurrens man länge eftersträvat med nya regelverk.