Ny rapport: Så jobbar nordiska PE-bolag med ESG

Intresset för ESG – det vill säga hållbara investeringar som tar hänsyn till miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor – hos Private Equity-bolag ökar.

Ny rapport: Så jobbar nordiska PE-bolag med ESG 1
Markus Håkansson, Director Advisory

Grant Thornton har kartlagt hur aktörerna själva ser på hållbara investeringar, genom att djupintervjua elva aktörer på den nordiska marknaden.

– Samtidigt som hållbarhetsaspekten blir alltmer självklar i samband med investeringar, är en av branschens största utmaningar fortfarande hur man ska kvantifiera ESG-data. En intressant konklusion vi gör utifrån intervjuerna är också att de mindre PE-bolagen har enklare att integrera ESG, men utmanas av att nå rätt höjd i frågorna, medan de större bolagen har denna spetskompetens men där blir istället utmaningen att nå ut för att integrera ESG i samtliga arbetsprocesser, kommenterar Markus Håkansson, Director Advisory.