Ny rapport från Fujitsu betonar efterfrågan på flexibla multicloud-miljöer

I dag publicerar Fujitsu en ny rapport på ämnet hybrid IT och multicloud.

Ny rapport från Fujitsu betonar efterfrågan på flexibla multicloud-miljöer 1Resultaten från rapporten visar att beställare i allt större utsträckning efterfrågar flexibilitet, samt förmåga att orkestrera och hantera konsoliderade IT-system. Studien – Where is Hybrid Heading? Views on exploiting multi-modal IT – är genomförd av Pierre Audoin Consultants (PAC) på uppdrag av Fujitsu1. Omkring 400 beslutsfattare inom IT i åtta olika länder, däribland Sverige, har intervjuats.

De nya behoven drivs av en strävan mot snabbare digitalisering. Hybrida IT-lösningar har blivit norm, där kunderna i hög utsträckning föredrar en lösning som utgår från att ha ”rätt arbetsbelastning för rätt molnplattform”. Men det tillför också en ny grad av komplexitet i IT-lösningarna, vilket i sin tur innebär ökad risk att organisationen blir låst till en enda leverantör. Genom att ha flexibilitet i sin sourcing går det att diversifiera försörjningskedjorna och på så sätt undvika inlåsning – och detta är det viktigaste kriteriet som beställare har, enligt undersökningen. Det rankas som affärskritiskt eller av högsta vikt av omkring 80 procent av respondenterna. På en marknad där över hälften (55 procent) av alla organisationer med hybrida IT-system redan är övervägande molnbaserade så är sourcing-flexibilitet en nyckelfaktor även för dessa, enligt 86 procent.

Kraven på snabb och påtaglig förändring illustreras av att tre av fyra företag rankar förmågan för IT att agera omedelbart på nya händelser som affärskritisk eller väldigt viktig. Agilitet är mer än bara ett modeord – 79 procent lyfter fram detta som en fördel med hybrid IT-adoptering – eftersom det finns en press på snabb digitalisering i en konkurrensutsatt marknad, och det förändringsarbetet får inte hållas tillbaka av föråldrade IT-system. Detta kan också förklara varför 63 procent av hybrid IT-användare anser att snabb leverans och mer driftsäkra affärsresultat är det som lockar mest med att välja en partner för både molnbaserad och traditionell IT.

Strax under hälften av respondenterna (48 procent) att de största barriärerna att överkomma för organisationer som ska bygga, ansluta och optimera hybrid IT-miljöer är integrering och orkestrering.

Hantera komplexiteten

Tidigare studier visar att en stor mängd företag rör sig mot multicloud-lösningar. Men samtidigt visar denna PAC-rapport på att man helst vill undvika att åta sig hanteringen av flera moln samtidigt. Till exempel menar ungefär 90 procent inom transport- samt offentlig sektor att de föredrar att ha en konsoliderad hantering, från en enda leverantör.

I genomsnitt över samtliga vertikaler svarar 76 procent att de planerar att välja en lösning med en och samma leverantör för varje typ av moln.

Mark Phillips, Head of Digital Pursuits, Fujitsu EMEIA, säger: “Nu när molnet har blivit mainstream har företag börjat bli mer selektiva när det kommer till val av molntjänster. Å ena sidan är de medvetna om risken att blir låsta till en leverantör och man har strategier för att motverka detta. Men å andra sidan är de övertygade om att molnet verkligen ökar förmågan att aktivt ingripa vid driftstörningar. Man ser därför på partnerskap med ledande globala systemleverantörer som Fujitsu som det bästa sättet att snabba på, men även riskminimera, implementering och hantering. Detta är framför allt fallet med integrering och orkestrering, som betraktas som de största hindren.”