Ny lösning digitaliserar kreditutgivning

Idag lanserar Instantor, fintechbolaget som gör finansiella beslut enklare, Instant Access.

Ny lösning digitaliserar kreditutgivning 1Det är en ny lösning som ger tillgång till transaktionsdata via PSD2, som sedan enkelt kan användas för att digitalisera utlåningsprocesser utan en större IT investering.

Instant Access fungerar som en brygga mellan personer som ansöker om lån och olika kreditinstitut, genom att digitalisera steg som tidigare behövt manuell handpåläggning; så som inkomstverifiering, verifiering av utbetalningskonto och annan information som kan stödja en riskprocess.

Efter att sökanden givit sitt godkännande kan Instant Access med hjälp av dennes transaktionsdata ge bättre beslutsunderlag till kreditgivaren, som i sin tur kan fatta ett välinformerat beslut.

Traditionell kreditvärdering baserat på deklarationen är trubbig och leder till att finansiella organisationer avvisar personer på felaktiga grunder, då uppgifterna kan vara upp till 18 månader gamla. Att använda transaktionsdata-analys som en del i kreditgivarens beslutsunderlag förbättrar resultatet och visar en persons sanna betalningsförmåga. Användartest visar att användandet av dataanalys för kreditvärdering, förbättrar Gini betydligt – upp till 16 procentenheter – vilket i sin tur minskar kreditförlusterna och ökar vinsten för kreditinstitut, i ett fall med hela 27 procent.

Simon Edström, VD på Instantor, säger:

“Ett stort problem för större banker är att tillräckligt snabbt ställa om till en digital miljö, något som kunder förväntar sig idag. Genom att digitalisera delar av kreditprocessen och analysera transaktionsdata, förbättrar vi användarupplevelsen samt hjälper konsumenter att bevisa sin ekonomiska kapacitet genom ett klick”.

Den svenska nischbanken BlueStep använder Instantor för att få tillgång till mer data för att göra bättre och snabbare beslut. Det betyder att en potentiell kund, via en landningssida, klickar i och godkänner att dennes data får användas för kreditanalys. BlueStep får sedan en rapport levererad och kan fatta ett kreditbeslut.

Erik Adeler, Business Development Manager på BlueStep Bank, kommenterar:
“På BlueStep vill vi ständigt utveckla och förbättra våra processer för kunden, men också internt. Analys av transaktionsdata har öppnat upp för nya möjligheter att ta bättre kreditbeslut”.