Ny IT-barometer – 133,5 miljoner timmar bortslösade på IT-strul förra året

Förra året slösades 133,5 miljoner tjänstemannatimmar bort på IT-strul i den privata sektorn.

Det kostade arbetsgivarna 44,1 miljarder kronor. Det visar en färsk IT-barometer från Unionen.Ny IT-barometer - 133,5 miljoner timmar bortslösade på IT-strul förra året 1

– Vi har aldrig varit så digitala som nu. Ändå prioriterar inte arbetsgivare den digitala arbetsmiljön i tillräcklig utsträckning. Det är ett bekymmer, säger Peter Hellberg, 1:e vice ordförande i Unionen som vill att den digitala arbetsmiljön ska vara en självklar del av arbetsgivarnas obligatoriska arbetsmiljöarbete.

Unionen vill att IT-systemen ska anpassas efter de anställdas behov under hela processen när ny IT utformas och börjar användas.

– Arbetsgivarna behöver utföra skyddsronder, ett systematiskt arbete för att identifiera risker och svagheter i den digitala arbetsmiljön. Att som arbetsgivare inte ta ansvar för att skapa en bra IT-miljö, är omodernt. Den digitala arbetsmiljön är idag lika central som den traditionella, avslutar Peter Hellberg

Fakta

  • Varje år sedan 2009 släpper Unionen en rapport om privatanställda tjänstemäns IT-strul på arbetsplatsen. (Med undantag för år 2016, då man gjorde ändringar i när på året rapporten släpptes.)
  • I denna rapport ser kostnaderna ut att vara betydligt större än tidigare. Det beror på att beräkningen grundas på samtliga privata tjänstemän i Sverige. Tidigare har man endast räknat på Unionens medlemmar.
  • 133 572 424 arbetstidstimmar förlorades år 2016 på grund av IT-strul för tjänstemän. Beräknat på hela den privata sektorn i Sverige.
  • Arbetstidskostnad för IT-strulet i den privata sektorn var 44,1 miljarder, enbart för tjänstemän. Kostnader för andra gruppers IT-strul är inte inräknat.
  • Bara 2 av 10 tjänstemän får nödvändig utbildning för att kunna använda IT-systemen effektivt.
  • Bara 2 av 10 tjänstemän instämmer i att IT-systemen har införts utifrån tydliga och väl förankrade idéer.
  • Färre än 2 av 10 tjänstemän har möjlighet att påverka utformningen av nya arbetsrutiner när nya IT-system införs.