Ny CXO-rapport visar att föråldrade teknologier och kunskapsbrist hindrar digital transformation och IT-modernisering

När företag blickar framåt mot att förändra sin affärsverksamhet och revolutionera sin kundservice, så hamnar digital transformation (DX) överst på de flesta CXO:ers agenda; i själva verket förväntas DX-utgifterna närma sig 7,4 biljoner dollar  mellan 2020 och 2023, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 17,5%.

Ny CXO-rapport visar att föråldrade teknologier och kunskapsbrist hindrar digital transformation och IT-modernisering 1Enligt färsk branschdata från Veeam® Software, det ledande företaget inom backup-lösningar för Cloud Data Management™, som presenterades idag, hindras nästan hälften av globala organisationer i sina DX-resor på grund av opålitliga och föråldrade teknologier, medan 44% uppger brist på IT-färdigheter eller expertis som ett annat hinder för framgång.

Dessutom uppger nästan alla företag i studien att de har upplevt driftstopp, samt att 1 av 10 servrar har haft oväntade driftstopp varje år, med problem som har varat i timmar och kostat hundratusentals dollar. Detta belyser ett brådskande behov av att modernisera dataskyddet och fokusera på affärskontinuitet för att möjliggöra DX.

Veeam 2020 Data Protection Trends Report undersökte mer än 1 500 globala företag för att förstå deras nuvarande strategi kring skydd och hantering av data, samt hur de förväntar sig vara förberedda på de IT-utmaningar de står inför, inklusive att reagera på efterfrågeförändringar och serviceavbrott, liksom deras ambitionsmål för IT-modernisering och DX.

“Tekniken går ständigt framåt och är i konstant förändring, samt omvandlar hur vi gör affärer – särskilt i dessa tider, då vi alla arbetar på nya sätt. På grund av DX är det viktigt att alltid titta på det ständigt ombytliga IT-landskapet för att se hur företagen ligger till när det kommer till deras lösningar, utmaningar och mål, säger Danny Allan, CTO and SVP of Product Strategy på Veeam. ”Det är fantastiskt att se den globala drivkraften för att omfamna teknologi för att leverera en rikare användarupplevelse. Dock så tycks akilleshälen fortfarande vara hur man ska skydda och hantera data över hela hybridmolnet. Dataskyddet måste sträcka sig bortom föråldrade lösningar och få en viktigare roll för att kunna förutse behov och uppfylla ökade krav. Baserat på våra data, så kommer helt enkelt inte den digitala transformationen att fullt ut bli verklighet, om inte företagsledare erkänner och agerar på dessa data.”

Vikten av dataskydd och tillgänglighet

Respondenterna uppgav att data som levererats via IT har blivit både hjärtat och själen för de flesta organisationer, så därför borde vikten av dataskydd inom IT-team inte komma som en överraskning, inte bara när det kommer till säkerhetskopiering och återställning av data, utan även för ökade affärsmöjligheter. Många organisationer (40%) förlitar sig dock fortfarande på äldre system för att skydda sina uppgifter, utan att beakta den negativa inverkan detta kan ha på deras verksamhet. Det stora flertalet (95%) av organisationerna drabbas av oväntade driftstopp, som i genomsnitt varar 117 minuter (nästan två timmar).

Genom att sätta detta i ett sammanhang anser företag att 51% av deras data har “hög prioritet” framför “normal”. En timmes driftstopp från en High Priority-applikation beräknas kosta 67 651 dollar, jämfört med 61 642 dollar för en normal applikation. Med en sådan balans mellan högprioritet och normal i procentsatser och påverkanskostnader är det tydligt att “alla data är viktiga” och att driftstopp idag är oacceptabla i alla tänkbara företagsmiljöer.

”Dataskydd är viktigare än någonsin för att hjälpa organisationer att fortsätta uppfylla sina operativa IT-krav, samtidigt som de går mot DX och en IT-modernisering. Data sprids nu över datacenter och moln via fildelningar, delad lagring och till och med via SaaS-baserade plattformar. Äldre verktyg utformade för att säkerhetskopiera lokalbaserade fildelningar och applikationer kan inte ge framgångar i hybrid/multi cloud-världen och kostar företagen både tid och resurser, samtidigt som de utsätter sina data för risker,” tillade Allan.

DX och molnet

Företag vet att de måste fortsätta att göra framsteg med sina IT-moderniseringsprocesser och DX-initiativ för att möta nya branschutmaningar och enligt denna rapport så bygger de mest definierande aspekterna av en modern dataskyddsstrategi fullt ut på att utnyttja olika molnbaserade funktioner – företags förmåga att göra katastrofåterställningar (DR) via en molntjänst (54%), förmågan att överföra workloads från on-premise till molnet följer (50%) och förmågan att flytta workloads från ett moln till ett annat (48 %). Hälften av företagen inser att molnet har en viktig roll i dagens dataskyddsstrategi och att den sannolikt kommer bli ännu viktigare i framtiden. För en fullt ut moderniserad dataskyddsplan, så behöver företag ha en omfattande lösning som stödjer molnbaserad, virtuell och fysisk datahantering för alla applikationer och all data, över alla molnmiljöer.

”Genom att redan under 2020 börja modernisera sin infrastruktur räknar organisationer med att fortsätta sin DX-resa och öka sin molnanvändning. Äldre lösningar var avsedda att skydda data i fysiska datacentra, men de är så föråldrade och komplexa att de kostar mycket pengar, tid, resurser och skapar problem än man inser. Modernt dataskydd, såsom Veeams Cloud Data Management-lösningar, sträcker sig långt bortom säkerhetskopiering. Cloud Data Management erbjuder en enkel, flexibel och pålitlig lösning som sparar både kostnader och resurser, så att de kan återanvändas för framtida utveckling. Dataskydd kan inte längre knytas till lokala, fysiskt dedikerade miljöer och företag måste idag ha flexibla licensalternativ för att enkelt kunna flytta till en hybrid/multi cloud-miljö, ” avslutar Allan.

Andra slutsatser i Veeams Data Protection Trends Report för 2020 inkluderar:

  • Den främsta utmaningen som kommer att påverka företag inom de kommande 12 månaderna är cyberhot (32%). Bristen på kompetens för att implementera teknik (30%) och att möta förändrade kundbehov (29%) citerades också som viktiga hinder under de kommande 12 månaderna.
  • Brist på personal för att arbeta med nya initiativ (42%) citerades som företagens främsta utmaning inom dataskydd. Brist på budget för nya initiativ (40%) och brist på synlighet för driftsresultatet (40%) citerades också.
  • Över hälften (51%) av de svarande tror att DX kan hjälpa deras företag att förändra kundservicen, medan  nästan hälften uppgav att DX kan förändra affärsverksamheten (48%) och ge kostnadsbesparingar (47%).
  • Nästan en fjärdedel (23%) av företagen beskriver sina framsteg mot att uppnå DX-initiativ och mål som mogna eller fullt implementerade.
  • Nästan en tredjedel (30%) av företagen är för närvarande i ett tidigt skede med att implementera eller planera DX.
  • Över en tredjedel (39%) av de svarande sa att förmågan att förbättra pålitligheten för säkerhetskopiering är den mest troliga anledningen till att förmå verksamheten till att byta ut sin primära säkerhetslösning. 38% citerade minskade mjukvaru- eller hårdvarukostnader, medan 33% angav förbättrad ROI.
  • Nästan en fjärdedel (23%) av företagens data är replikerad och har gjorts kapabel för verksamhetskontinuitet (BC)/DR via en molnleverantör. Över en femtedel (21%) av data över organisationer globalt replikeras eller anpassas inte för BC/DR.
  • Mer än en fjärdedel (27%) av företagens data säkerhetskopieras till molnet av en Backup as a Service (BaaS)-leverantör. 14% av data över organisationer globalt säkerhetskopieras inte
  • Över två av fem (43%) företag planerar att utnyttja molnbaserad säkerhetskopiering hanterad av en BaaS-leverantör, inom de kommande två åren.