Ny bok: Hur man bli entreprenör – en psykologisk studie av sex vinnande entreprenörer

Hur man bli entreprenör handlar om personligheten hos sex entreprenörer, som var och en startat och drivit upp ett eller flera framgångsrika, egna företag.

Ny bok: Hur man bli entreprenör - en psykologisk studie av sex vinnande entreprenörer 1Finns det gemensamma personliga egenskaper hos de här entreprenörerna? I så fall, vilka är de, och vilken roll har de spelat, när det gäller att starta och driva företag?

Undersökningsmetod har varit att intervjua och personlighetstesta sex framgångsrika entreprenörer, tre män och tre kvinnor: Lena Apler, Robert af Jochnik, Monica Lindstedt, Daniel Mülhbach , Olof Stenhammar, Christina Wahlström

Urvalet har gjorts så, att det ska bli en spridning när det gäller ålder, kön och bransch.

Flera av de sex har av ödet satts i en krävande livssituation, som de hanterat genom att mobilisera enorma mängder energi, som de satsat i sitt företag. I den meningen kan man se alla sex som vinnare. De har alla besegrat ödet och vägrat låta svårigheter göra dem till förlorare.

Författarens huvudsakliga slutsatser av den här psykologiska studien blir att: svårigheter kan leda till en stark drivkraft att prestera, förutsatt att en tillräckligt välfungerande personlighet och en mogen samvetsfunktion finns på plats. En generell slutsats blir att vi människor klarar mycket mer än vi tror och därför har en tendens att underskatta värdet av kriser och svårigheter.

Motgångar kan leda till att man lär sig hitta kreativa lösningar på problem, att man tvingas vara uthållig, att man förstår att det inte är så farligt att ta risker, att man lär sig tycka om förändring och söker problemlösning och, att en kaotisk situation inte avskräcker. Alla dessa egenskaper är vad som krävs för att starta och driva framgångsrikt företagande.