Ny app ska effektivisera besiktningar

Hogia lanserar nu ett mobilt verktyg för fastighetsförvaltare.

Hogia Besiktning är det senaste tillskottet i Hogias fastighetssystem och ska förenkla och förkorta processen för fastighetsförvaltare vid Ny app ska effektivisera besiktningar 1lägenhetsbesiktningar.

– Hogia Besiktning gör det möjligt att genomföra en besiktning, från det att ett ärende skapas till att protokollet är signerat och distribuerat, helt webbaserat, säger Petter Ekfeldt, produktspecialist på Hogia Fastighetssystem.

I appen finns varje objekt upplagt, och alla rum och komponenter som ingår i besiktningsmomentet är specificerade. Arbetsgången är utformad efter faktiska förhållanden och är anpassad för att göra det så lätt som möjligt för den som utför besiktningen. Man kan enkelt lägga till en obegränsad mängd kommentarer och bilder.

– All Information finns samlad på samma ställe så att helheten blir tydligare, vilket ger ökad kontroll för både förvaltare och fastighetsägare, säger Petter Ekfeldt.

Med Hogia Besiktning noteras besiktningens information på en digital checklista i den mobila enheten. Informationen går automatiskt in i systemet för teknisk förvaltning och bildar grunden för den fortsatta fastighetsförvaltningens administration. Besiktningsprotokollet signeras digitalt av deltagarna vid besiktningstillfället. Ingen efterregistrering av besiktningsprotokollet behövs.

– Alla som har behörighet och tillgång till systemet ser alltid samma uppdaterade och korrekta information. Den manuella hanteringen försvinner helt, vilket sparar arbetstid och minimerar riskerna för fel, avslutar Petter Ekfeldt.