Ny analys: Så stor andel i varje bransch har varslats eller korttidspermitterats

Sedan 1 mars har 11 procent av alla anställda varslats och 35 procent har korttidspermitterats inom hotell- och restaurang.

Ny analys: Så stor andel i varje bransch har varslats eller korttidspermitterats 1Det visar en helt ny analys över flera näringsgrenar som Stockholms Handelskammare gjort.

– Krisen har slagit ned som en bomb i vissa servicesektorer och ovanpå detta ska ett lägre användande av timanställda läggas till. Det kommer att krävas ytterligare åtgärder från regeringen för att rädda jobben, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har analyserat tillgänglig data över varsel, korttidspermitteringar och konkurser från 1 mars fram till slutet av juni.

Hotell- och restaurang sticker ut med högst siffror i samtliga kategorier. Sammantaget har 11 procent av personalen varslats och 35 procent har korttidspermitterats. Konkurserna har ökat med 144 procent jämfört med samma tidsperiod under föregående år.

Ny analys: Så stor andel i varje bransch har varslats eller korttidspermitterats 2
Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

– Det är oroande siffror, inte minst med tanke på att vissa av stödåtgärderna löper ut under sommaren. Besöksnäringen har tappat enormt mycket mark under våren och kommer behöva mer hjälp för att kunna återhämta sig, säger Stefan Westerberg.

I en tidigare analys från Stockholms Handelskammare, baserad på data från Benchmark Alliance, framgår det att nästan 9 av 10 kronor i logiintäkter försvann under maj månad. Samtidigt täcker omställningsstödet som regeringen tagit fram för att hjälpa företag som har stora omsättningstapp endast mars och april månad.

– Utformningen är mycket olycklig och får till konsekvens att verksamheter, exempelvis inom besöksnäringen, som drabbas hårdast och får delar av sin högsäsong förstörd inte får stöd för det. Det är ett misstag som måste åtgärdas genom antingen förlängt omställningsstöd eller ett skräddarsytt sommarstöd för de som drabbas värst, säger Stefan Westerberg.