Ny AI-tjänst hjälper svenska företag undvika Brexit-byråkrati

Moms går förlorad på mer än 4 av 10 utlägg på grund av bristande information.

Ny AI-tjänst hjälper svenska företag undvika Brexit-byråkrati
Dan Lillie, Nordenchef för SAP Concur

Ny AI-baserad lösning från SAP Concur ska hjälpa svenska företag att navigera i de nya regler som gäller i Storbritannien efter Brexit – en av Sveriges viktigaste handelspartners.

Idag misslyckas 42 procent av företagens ansökningar om återbetalning av moms på grund av felaktig eller ofullständig information på kvitton och fakturor enligt en tidigare undersökning.  Komplexiteten ökar dessutom ytterligare för svenska företag när en av landets viktigaste handelspartners, Storbritannien, nu har lämnat EU.

SAP Concur lanserar nu ett nytt AI-verktyg, “Concur Tax Assurance by VATBox” – en tjänst som hjälper företag att få tillbaka moms på utläggen, utan manuell handpåläggning.

”Nästan hälften av alla ansökningar nekas för att de är felaktiga eller saknar information. När dessutom varje enskilt belopp ofta inte är speciellt stort, är det lätt att frågan bortprioriteras. Företag bör därför satsa på system som förenklar återbetalningen och säkerställer att det blir rätt”, säger Dan Lillie, Nordenchef för SAP Concur.

Brexit-byråkrati

Efter Storbritanniens utträde ur EU gäller nya regler för momshantering, ändringar som ökar komplexiteten och därmed också risken för bristande efterlevnad. Idag måste EU-baserade företag ansöka om återbetalning av moms från Storbritannien hos de brittiska myndigheterna.

”Brexit innebär generellt en ökad byråkrati för svenska företag som handlar med Storbritannien. Vår lösning förenklar en viktig del, nämligen att ansökningar om återbetalning av moms stämmer överens med gällande lagar och regelverk”, avslutar Dan Lillie.

Hanteringen kompliceras ytterligare av att flera länder har introducerat nya momstaxor för att stimulera ekonomierna under Coronakrisen. Om det var svårt att hålla koll på olika länders regler för återbetalning av moms innan krisen, har situationen inte blivit lättare för landets revisorer och ekonomiavdelningar, tvärtom.

Med hjälp av AI läser SAP Concurs nya tjänst av kvitton och ansöker om återbetalning av moms automatiskt, samtidigt som SAP:s experter ser till att de senaste reglerna, såväl nationellt som internationellt, är inbyggda i systemet. Det minskar risken för fel och därmed även straffavgifter, samtidigt som återbetalningen maximeras.