Nu tillåts brittiska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster

DIGG har nu anslutit Storbritanniens e-legitimationer till den svenska eIDAS-noden i Sweden Connect.

Nu tillåts brittiska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster 1
DIGG är Sveriges eIDAS-myndighet och ansvarar för Sveriges anslutning och eIDAS-nod dit åtta länders e-legitimationer hittills är anslutna.

I och med det är totalt åtta länders e-legitimationer anslutna och kan användas för att logga in i svenska offentliga e-tjänster.

Den 29 september 2018 trädde eIDAS-förordningen i kraft. Från det datumet är det obligatoriskt för offentliga aktörers e-tjänster att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer. eIDAS är nyckeln till EU:s vision om ett gränsöverskridande Europa. Den digitala samhällsservicen ska underlätta för företag och för människor att leva, bo, studera och jobba över landsgränserna.

eIDAS knyter samman e-legitimationssystemen

Syftet med eIDAS är att stödja den digitala inre marknaden inom EU genom att knyta samman e-legitimationssystemen inom EU och EES. E-legitimation inom eIDAS är också en viktig förutsättning för EU-förordningen om en gemensam digital ingång till Europa, även kallad SDG-förordningen (Single Digital Gateway), där DIGG har ett nationellt samordningsansvar.

Vad händer när Storbritannien lämnar EU?

– Vår förhoppning är att användare från Storbritannien kommer fortsätta ha möjlighet att logga in i svenska e-tjänster även efter årsskiftet, säger Lotta Hämäläinen, leveransledare, digital identitet på DIGG.

EU-förordningen eIDAS är inte begränsad till länder inom EU. Norge, Island Lichtenstein och Färöarna är exempel på länder som är med i eIDAS-samarbetet genom ett avtal med EU. I de fall ett avtal inte är aktuellt innehåller eIDAS-förordningen andra specifikationer som tillåter Sverige att ta emot e-legitimering från länder utanför EU.

– DIGG har etablerat Sveriges eIDAS-nod enligt dessa specifikationer, vilket innebär att vi kommer att kunna ha fortsatt kontakt med Storbritannien om de väljer att fortsätta göra sina e-legitimationer tillgängliga för svenska e-tjänster, säger Lotta Hämäläinen.

För närvarande är det följande åtta länder som är anslutna till eIDAS och har tillåtna e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster: Belgien, Estland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Spanien, Storbritannien och Tyskland.