Nu lanseras Com Hem Smart – en digital plattform för flerfamiljshus

Idag lanserar Com Hem sin digitala plattform för flerfamiljshus – Com Hem Smart.

Den gör det möjligt för boende att interagera för en enkel och trygg samvaro; gemensamma utrymmen och resurser kan bokas, grannar kan dela och byta saker med varandra och fastighetsägare kan få en ökad digital kontroll över fastigheten och hålla nere kostnader för administration och underhåll.

Com Hem Smart är en användarvänlig app för mobiler där användaren har kontroll över stora delar av sitt boende. Tjänsten är utvecklad för fastighetsägare med flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar. De tecknar ett licensavtal för Com Hem Smart och kan sedan dela ut unika inloggningsuppgifter som de boende nyttjar för att aktivera tjänsten i sina mobiler.

”På Com Hem utvecklar vi tjänster som syftar till att ge människor rätt förutsättningar för att kunna få ut så mycket som möjligt ur sina digitala liv. Digitaliseringen har gjort att både näringsliv och fastighetsägare nu måste effektivisera sina verksamheter för att hänga med. Vi tror att behovet av en digital plattform är större än någonsin. Därför lanserar vi Com Hem Smart som jag är övertygad om kommer att förenkla såväl fastighetsägarnas som de boendes vardag,” säger Lars Ljunggren produktchef på Com Hem.

Com Hem utvecklar Com Hem Smart i samarbete med TMPL Solutions AB. Com Hem Smart finns tillgänglig både i Google Play och App Store. Boende i flerfamiljshus kan använda appen utan extra kostnad efter att de fått inloggningsuppgift från sin fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Funktioner i Com Hem Smart

Flöde
Funktionen ”Flöde” används för informationsspridning, diskussioner, köp och sälj av saker boende emellan eller omröstningar som rör det gemensamma boendet. Ju aktivare medlemmarna är desto bättre blir flödet.

Dokument och bopärm
Ett långsiktigt dokumentarkiv kopplat till hela fastigheten, föreningen och för varje lägenhet. Det kan till exempelvis vara bruksanvisningar, garantier eller föreningens stadgar.

Rapportera och felanmälan
Den boende kan rapportera och felanmäla enkelt i sin mobil. Fastighetsägaren sätter regelverket vilka som ska ta emot anmälningarna och återkopplingen sker i flödet. Det ger snabbare rätt åtgärd och minskar ärendehanteringen för styrelser, förvaltare och kundservice.

Tjänster
Com Hem Smart är förberedd att tillsammans med en partner ansluta olika servicetjänster, som exempelvis beställning av mat från lokala restauranger samt köp av varor eller tjänster.

Bokningsbara resurser
Lokaler, utrymmen, verktyg och saker kan enkelt göras delnings-och bokningsbara. Det går även att addera saker och tjänster som de boende själva vill dela med sig av. Denna flexibilitet ger en naturlig delningsekonomi för alla som bor under samma tak.

Förbrukning
Förutsatt att individuell mätning är förberett i fastigheten så kan den boende enkelt läsa av sin egen energi och vattenförbrukning på lägenhetsnivå och jämföra med fastighetens snittförbrukning om lägenheterna har individuell mätning.