Nu lanseras Betalningshjälpen.se för att hjälpa äldre i digitalt utanförskap

3 av 4 bland de mellan 65-89 år i Sverige tycker att samhället borde ta större ansvar för att äldre ska kunna betala enkelt och säkert.

Nu lanseras Betalningshjälpen.se för att hjälpa äldre i digitalt utanförskap 1Nästan 4 av 10 mellan 65–89 år vill också lära sig mer om nya digitala lösningar, enligt en ny Novusundersökning. Därför lanseras nu en ny utbildningsportal på nätet, Betalningshjälpen.se av Mastercard i samarbete med SPF Seniorerna och Sveriges största banker.

”Alla ska ha möjlighet att använda och förstå digitala tjänster för vardagsekonomin. Genom att erbjuda information och praktiska verktyg är vi övertygade om att Betalningshjälpen kan bidra till att öka tryggheten kring digitala betalningar och minska det digitala utanförskapet hos äldre, både nu i kristider och på längre sikt”, säger Erik Gutwasser, vd för Mastercard i Norden och Baltikum.

Sveriges seniorer är överrepresenterade bland dem som står utanför den digitala ekonomin. Den pågående pandemin med social distansering innebär samtidigt att digital teknik blivit ännu viktigare för såväl handel och betalningar som kommunikation och socialt umgänge. Att få Sveriges seniorer att känna sig trygga på nätet och hantera betalningar är därmed viktigare än någonsin.

Betalningshjälpen.se är därför speciellt utformad för att äldre enkelt och tryggt ska få information och konkreta verktyg för att kunna dra nytta av digitaliseringens fördelar och använda digitala betalningar. Sajten kommer bland annat att innehålla steg-för-steg-guider och informationsfilmer om olika digitala tjänster. Besökare kan också välja att bli kontaktade via mail eller uppringda per telefon för att få personlig rådgivning.

Idag finns behov av konkreta verktyg och utbildningsinsatser på olika kunskapsnivåer. Novus-undersökningen på uppdrag av Betalningshjälpen visar att många seniorer använder internet dagligen. Hela 9 av 10 i åldern 65-89 år föredrar att betala med kort och lika många använder internetbanken regelbundet. Men nästan var tredje i samma ålder känner sig fortfarande otrygga när de betalar digitalt och 3 av 4 anser att samhället borde ta större ansvar för att trygga äldres digitala betalningar. Samtidigt vill nästan 4 av 10 mellan 65– 89 år lära sig mer om nya digitala lösningar.

”Det är viktigt att inte dra alla äldre över en kam, vi talar om över 2 miljoner invånare över 65 år. Bland dem finns både vana internetanvändare och de som behöver hjälp för att känna sig trygga på nätet och hantera betalningar. Men behovet av delaktighet är detsamma. Betalningshjälpen finns till för att alla, oavsett förutsättningar och ålder ska få större möjligheter att delta i samhällslivet som idag blir allt mer digitalt”, säger Peter Sikström, generalsekreterare för SPF Seniorerna.