Nu kommer den kompletta snabbguiden för vad man faktiskt bör tänka på när man investerar i bitcoin

Att investera i bitcoin och andra kryptovalutor är riskfyllt, men kan också vara väldigt lönsamt.

Totte Löfström & Christian Ploog

Det gäller att veta vad man gör. Med boken Så kan du bli rik på bitcoin av Totte Löfström och Christian Ploog får läsaren massor av matnyttig information och handfasta tips för att komma igång.

— Vår ambition med den här boken är att på ett så enkelt sätt som möjligt förmedla kunskap om kryptovalutor och grundläggande investeringslogik till alla ”vanliga” småsparare som inte sitter inne med någon expertkunskap, säger Christian Ploog.

Författarna har båda bred kunskap och erfarenhet av investeringar i kryptovalutor. Tillsammans arbetar de med att starta upp Trijo, Sveriges första riktiga börs för handel med kryptovalutor. I boken går de igenom allt från hur kryptovalutor och blockkedjetekniken fungerar till investeringsstrategier och skatteregler.

I boken intervjuas bland andra Eric Wall, kryptovalutaexpert på fintechbolaget Cinnober, Joakim Bornold, sparekonom på nätmäklaren Nordnet, och Christian Ander, grundare av den svenska bitcoinväxlaren Btcx.

“Fenomenet kryptovalutor bygger i grunden på samma sak som allting vi tillskriver värden: tillgång och efterfrågan. Genom historien har sådant som varit svårt att få tag på haft ett högre värde och har därför använts som betalmedel vid handel. Vanligt salt och glas var till exempel svårt att få tag på under svensk järnålder och hade därför ett högt värde som handelsvara. Men i takt med att ny teknik förenklade saltbrytning och glastillverkning kom mer begränsade naturresurser som guld och silver att ta över. Själva idén med kryptovalutor är att skapa en begränsad tillgång, fast i digital form.” — ur boken