Northmills vision i fokus på SEB Tech Days

För andra året i följd arrangerades SEB Tech Days i Stockholm.

Northmills vision i fokus på SEB Tech Days 1
Ninos Gawrieh, Security och Compliance Officer på Northmill

Initiativet attraherade ledande företag och entreprenörer, bank-utmanare och intresserade investerare. Det snabbväxande svenska fintech-företaget Northmill var huvudtalare tillsammans med sin partner Instantor, ett ledande företag som gör finansiella beslut enklare med AI-driven teknologi. Temat för dagen kretsade kring vad som händer bortom PSD2, varför digital etik är nödvändigt, hur kunden styr utvecklingen och konsekvenserna av att teknologin är vår tids nya trusted partner.

– Vår genomsnittliga kund har nog aldrig varit inne på ett traditionellt bankkontor, säger Ninos Gawrieh, Security och Compliance Officer på Northmill. Det är teknologin som är vår tids nya trusted partner som vi anförtror att hantera vår vardagsekonomi på ett tryggt och säkert sätt. Men det förutsätter att företagen har en plan för digital etik och är transparenta med hur man hanterar kunddata.

Diskussionen präglades av att finanssektor befinner sig i kraftig och konstant förändring, fylld med utmaningar, men också nya möjligheter för den uppmärksamme. Men att det ställer ökade krav på människor, processer och produkter att snabbt kunna anpassa sig till nya förutsättningar, ökad konkurrens och nya direktiv, såsom PSD2, rådde det ingen tvekan om.

– Den här utvecklingen kommer fortsätta och förmodligen intensifieras. Därför behöver företagen anpassa sin affärsmodell till att bli mer öppen och flexibel, alltid redo att förändras. Det gäller både traditionella och nya aktörer. Vi måste ha ett holistiskt perspektiv och våga se bortom PSD2. Jag vill påstå att vi redan nu lever i PSDX by design-tider. PSD2 driver snarare på den pågående utvecklingen än leder den. Likväl innebär det att temperaturen stiger ytterligare för de etablerade aktörerna på finansmarknaden. säger Ninos Gawrieh.

Bland deltagarna fanns en konsensus att lojaliteten och förtroendet för traditionella aktörer med välkända varumärken minskar i betydelse i takt med att digital natives, födda och uppväxta med ny teknologi, utgör en allt större del av kundbasen. En grupp som förväntar sig säkra och trygga lösningar med en kundupplevelse i världsklass.

– Vikten av att ha förutsättningarna att skapa enkla och funktionella lösningar som tillför kundvärde och gör människor till stolta användare av företagets produkter ska inte underskattas. Det är så företag bygger förtroende och långsiktiga kundrelationer i den moderna ekonomin. Den här utvecklingen gynnar nya, tech-drivna aktörer och ger dem en konkurrensfördel eftersom de befinner sig i teknikens framkant, säger Ninos Gawrieh.

Men visst finns det utmaningar kvar att adressera även för fintech-aktörerna.

– Det är en utmaning att balansera kraftig innovation med nya regulatoriska krav. Idag kan vi hantera den balansen på ett bra sätt, vilket gör det möjligt att accelerera vår tillväxt på ett tryggt och säkert sätt. Vi är långsiktiga, både gällande vår affär och hur vi vill att våra kundrelationer ska se ut. Det tror vi är nödvändigt för att hantera den kraftiga utvecklingen branschen upplever på ett bra sätt och bygga förtroende över tid, avslutar Ninos Gawrieh.