Northmill utsett till “Di Gasell” för andra året i rad

Northmill är för andra året i rad Di Gasell.

Northmill utsett till “Di Gasell” för andra året i rad 1
Northmill Team

Under 2017 omsatte koncernen SEK 307 m (138) vilket motsvarar en tillväxttakt på 123 procent jämfört med 2016. Bolagets vinst före skatt (EBT) uppgick till SEK 120 m (47) vilket motsvarar en ökning om SEK 73 m. Northmill sysselsätter idag cirka 85 medarbetare och finns i tre länder.

En av framgångsfaktorerna är Northmills digitala strategi där man sedan starten utvecklat och förbättrat sin egenutvecklade IT-plattform som idag hanterar över 90 000 ärenden per månad och till stora delar är automatiserad. Målet är att ständigt ligga i teknikens absoluta framkant och integrera ny teknik i processer och flöden för att kunna leverera traditionella finansiella tjänster på ett modernt och effektivt sätt.

Utmärkelsen “Gasell” ges ut av Dagens Industri, Nordens största finanstidning med 328 000 dagliga läsare. Titeln ämnar att belöna startups och scale-ups med hög organisk tillväxt. Northmill är stolt över att återigen bli tilldelade utmärkelsen.

För att utmärkas som ett Gasell-företag måste följande kriterier uppfyllas:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.