Nordiska fintechjätten tar hjälp av Red Hat för att minska skuldrisk vid lån

Snabbt föränderliga kund- och regelkrav gör digital innovation inom bank- och finanssektorn nödvändig – och utmanande.

Nordiska fintechjätten tar hjälp av Red Hat för att minska skuldrisk vid lån 1
Bild: Reetta Sinelampi, utvecklingsdirektör på Asiakastieto, talar om arbetet med Open Banking i samband med Red Hat Forum 2019.

Asiakastieto hittade ett svar på den utmaningen i Open Banking.

Öppen källkods-mjukvara för företagsbruk är idag en självklar del av bank- och finanssektorns digitala infrastruktur.

Den driver på nya tekniska innovationer i en bransch som är i stort behov av ständig modernisering – både för att klara marknadens och slutkundernas krav. Inom två år beräknas nästan hälften, 46 procent, av den mjukvara som används i sektorn att vara open source-baserad.

Asiakastieto, som i juli 2018 gick samman med Sveriges största kreditupplysningsföretag UC, är en av de viktigaste aktörerna på den nordiska finansmarkaden, bland annat genom att leverera innovativa lösningar för kreditinformation till sina kunder – banker och kreditgivare.

Företaget såg tidigt möjligheterna med att skapa affärsnytta ur den snabba innovation som öppen källkod innebär och bedriver sitt utvecklingsarbete på Red Hats lösningar.

Ett exempel på hur Asiakastieto arbetar med Open Banking är den nya tjänsten Account Insight, som är skapad på Red Hat:s OpenShift-plattform. Målet med lösningen är att ge långivare bättre data för att bevilja lån till privat- och företagskunder, och därmed minska risken för återbetalningsproblem och ökad personlig skuld. Lösningen bygger på öppna bankdata inom ramen för EU-direktivet PSD2 om betaltjänster. PSD2 ställer krav på betaltjänstleverantörers hantering av säkerhet och risker, och ger samtidigt, förutsatt att kunden godkänt det, företag tillgång till kontoinformation. I direktivet såg Asiakastieto nya affärsmöjligheter, som man nu förverkligar genom open source.

Lösningen utnyttjar framväxande teknologier som containers och mikrotjänster och Asiakastietos kunder har bjudits in att delta i skapandet av den genom workshops och pilotprojekt i en öppen och samverkansbaserad utvecklingsprocess. Med Account Insight har Asiakastieto kunnat minska den tid som krävs för en produktionscykel med 95%. Idag driftsätts programvara till produktion på mindre än en timme, jämfört med i genomsnitt en dag eller mer tidigare. Tidigare avsatte företaget två morgnar i veckan för den delen av utvecklingsprocessen, medan det nu har mer frihet att distribuera till produktion när som helst under kontorstid.

Asiakastieto avser att utöka sin användning av Red Hat OpenShift för att driva framtida innovation för kreditbedömning och andra nya tjänster med big data-analys för företagskunder och konsumenter och att geografiskt skala för att täcka mer av EU.

“Vi måste vara ”early movers” i vår bransch, eftersom våra kunder litar på oss för att hjälpa dem att utveckla nya lösningar, och dra nytta av nya affärsmöjligheter inom regelverket. Open source ger oss mer snabbhet och utrymme för innovation, och Red Hat ger oss större säkerhet och starkt stöd. Red Hat OpenShift är en heltäckande molnplattform som har gjort det möjligt för oss att förverkliga Account Insight och fokusera på affärsutmaningen snarare än infrastrukturen. Vi är glada över lösningens potential att bidra till att minska skuldbördan på individer och företag i Norden, som för närvarande är rekordhög”, berättar Asiakastietos utvecklingsdirektör Reetta Sinelampi.

Den pågående pandemin sätter bank- och finanssektorn under hårt tryck, vilket gör kvalificerad riskanalys ännu viktigare. Sedan utbrottet har fler än tio nya kreditgivare börjat testa Account Insight med planer på att sätta tjänsten i drift.

“Dessa kunder har ett akut behov av att förstå sina privatkunders likviditet och företagskundernas kassaflöde. De söker mer säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet dygnet runt. Vi är glada över att kunna hjälpa våra kunder under denna svåra tid och snabbt uppfylla deras nya krav, säger Reetta Sinelamppi.”

Red Hats Europachef för bank- och finanssektorn, Tim Hooley, ser stora möjligheter för sektorn.

“Open Banking ger utrymme för kreativitet samtidigt som det skapar effekivisering, och Asiakastietos initiativ visar hur man genom att kombinera öppna dataset kan skapa nya möjligheter för näringslivet och samhället.”