Nordic Finance startar samarbete med auktions-sajten Budi.se

Genom samarbetet kan Nordic Finance erbjuda företag finansiering via leasing av begagnad utrustning och maskiner på auktions-sajten Budi.se.

Nordic Finance startar samarbete med auktions-sajten Budi.se 1
Genom samarbetet kan Nordic Finance erbjuda företag finansiering via leasing av begagnad utrustning och maskiner på auktions-sajten Budi.se.

Nordic Finance har sedan tidigare arbetat med företagsfinansiering av både nya och begagnade maskiner och fordon. Företaget ser nu ett ökat intresse från sina kunder att investera i begagnat; drivet från både ett ekonomiskt -och hållbarhetsperspektiv. Genom samarbetet med Budi gör Nordic Finance en fokuserad investering för att möta efterfrågan på begagnatmarknaden.

Ett sätt att värna miljön

”Med stigande fokus på konsumtionens klimatpåverkan ser vi en ökad medvetenhet om återanvändning. Vi ser ett ökat intresse från företagare att tänka utifrån ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv”, säger Mats Westergård, affärsutvecklare på Nordic Finance.

Han fortsätter; ”Under covid-19 har det även varit produktionstopp hos flera tillverkare och då söker sig många till begagnat-marknaden för att få tillgång till den utrustning de behöver till sin verksamhet. Vårt samarbete med Budi hjälper oss att möta upp mot båda dessa trender.”

Köpkraft till företagen

Genom samarbetet kan företag som vill buda på auktionsobjekt hos Budi.se även enkelt och snabbt ansöka om ett leasinglöfte via Nordic Finance. Detta ger extra köpkraft till företagaren att buda hem objektet på ett tryggt och enkelt sätt.

”Vi vill ge ökad köpkraft till företagare på ett enkelt sätt via leasing”, säger Mats. ”Vi ser att kunderna tar med sig sitt privata beteende in till företagsvärlden vilket såklart ställer andra krav på tjänster som riktar sig till företagare. Entreprenören vill kunna hitta objekt och handla digitalt, vilket gör att finansieringen behöver flytta in som en naturlig del av köp-processen.”

Kundupplevelsen i fokus

”När vi startade Budi.se så var en av drivkrafterna att skapa en tjänst som gör det enkelt för säljare och köpare att göra affärer. Genom samarbetet med Nordic Finance kan vi nu även hjälpa båda parter att få till avslut snabbare genom att erbjuda finansiering”, säger Stefan Baronowsky, grundare och auktionsmäklare på Budi.

”Vi ökar vår service mot kunden då man i samma plattform som man finner auktionsobjekt samtidigt kan estimera en månadskostnad för leasing av objektet vid olika budnivåer”, tillägger Stefan.

Ökad service till samarbetspartners

Genom Budi-samarbetet kan Nordic Finance även erbjuda sina leverantörer en plattform att sälja sina begagnade maskiner via en effektiv auktionsplattform.