Nordic ConTech Talks: ”Digitaliseringen är inte en teknikfråga – det är en kulturfråga”

Hur påverkar den digitala utvecklingen yrkesrollerna i byggbranschen och hur väl rustade är man inför de nya kompetensbehoven?

Nordic ConTech Talks: ”Digitaliseringen är inte en teknikfråga – det är en kulturfråga” 1
Térèse Kuldkepp, Incoord och Anna Wenner, Skanska Sverige i samspråk med Fredrik Bauer, programledare. På länk: Petter Bengtsson, Zynka BIM och Tobias Andersson, Sveab.

Nordic Contech Talks andra webbinarie bjöd på insikter och lärdomar från några av branschens företrädare om vad som krävs av morgondagens samhällsbyggare.

Webbinariets första talare, Erik Herngren, Senior Partner på Kairos Future, pratade om en så kallad fygital framtid, där det fysiska och digitala möts i arbetslivet. Han betonade att digitaliseringen främst handlar om att kunna navigera framgångsrikt i ständigt föränderliga situationer.

– Digitaliseringen är egentligen inte en teknikfråga utan handlar om hur företagen kan förändra sin egen organisation och arbetsprocess för att lyckas bättre.

Stor möjlighet för branschen att påverka utbildningar
En stor del av kompetensen inom samhällsbyggnadssektorn utbildas på yrkeshögskolor och där blir digitaliseringen ett allt större inslag i utbildningarna, konstaterade Jenny Sörby, som är kommunikationschef på Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Den digitala insikten i branschen börjar alltmer speglas i utbildningarnas titlar och byggföretagen har en jättestor möjlighet att utforma de här utbildningarna enligt deras kompetensönskemål, menar Jenny Sörby.

Måste söka andra förmågor
Under webbinariets andra del höll programledaren Fredrik Bauer ett samtal med fyra representanter från byggsektorn där kompetensförsörjningen diskuterades utifrån olika vinklar.

Anna Wenner, HR-direktör på Skanska Sverige, påtalade att byggbranschen står inför en stor utmaning i och med att den fortfarande är väldigt traditionell:

– Vi behöver se över våra kompetenskrav när vi söker ny personal för att få in medarbetare med andra förmågor. Vi har till exempel precis anställt en före detta spelutvecklare till Skanska.

Tobias Andersson, koncernchef på Sveab, instämde i Annas påstående och betonade också nödvändigheten i att medarbetarna är nyfikna och ständigt vill utveckla sig själva och sina kollegor.

Petter Bengtsson, CEO på Zynka BIM, lyfte problemet med den långsamma produktivitetsökningen i byggsektorn:

– Idag finns inte tillräckliga incitament att jobba snabbare. Där måste vi börja prata mer om total cost of ownership – det vill säga, vad kostar en byggnad under hela dess livscykel?

Térèse Kuldkepp, energi- och hållbarhetsstrateg på Incoord hoppas att en större mångfald i branschen och andra perspektiv kring kompetens ska lyfta sektorn i framtiden.

AI servar kunden
Under webbinariet riktades också blickarna mot en annan bransch som genomgått en stor förändring i och med digitaliseringen, nämligen finansbranschen. Sara Öhrvall som är Chief Digital, Customer Experience and Communication officer på SEB, berättade om bankens AI-resa som förändrat arbetsprocesser radikalt. Till exempel kan upp till 90 % av inkommande kundsamtal få svar av deras AI-bot Aida, vilket medför att medarbetarna på kundtjänst kan koncentrera sig på mer kvalificerade samtal.

– Effekterna av de här AI-systemen har vi nog bara börjat nosa på. Det viktiga i det här läget är att vi ser till att våra medarbetare blir riktigt duktiga på att arbeta med systemen, så att vi får ut den fulla potentialen av dem.