Nordens snabbast växande ERP-system.

– Vi erbjuder ett av Nordens snabbast växande ERP-system, ett komplett affärssystem för medelstora och stora bolag som vill ha ett system att växa med.

Nordens snabbast växande ERP-system. 1– Det är en helt molnbaserad tjänst där all data och relevant information blir tillgänglig för alla behöriga, oberoende av vilken hårdvara man använder, förklarar Patrik Näslund, Marknadschef på Amesto Solutions. Genom att automatisera processer som bankhantering, faktureringoch attestflöde kan företag se stor effektivisering av det dagliga arbetet, fortsätter han.

Det system som Amesto Solutions tillhandahåller heter Visma.net och är ett flexibelt system som moderniserar och uppdaterar kundernas ekonomiska processer.

– Många av våra kunder befinner sig i tillväxtfas, för vissa kan det innebära ett kritiskt läge där ett smart och användarvänligt system enkelt måste gå att implementera i den dagliga verksamheten. Med det molnbaserade systemet som vi erbjuder är det enkelt att skala upp eller ner funktionalitet efter behov, förklarar Patrik.

– En sådan modell gör det möjligt för oss att skräddarsy systemet för varje användare och se till att dessa bara betalar för de funktioner som finns integrerade i systemet, fortsätter han.

Reducerade kostnader, en skalbar modell och ett automatiserat arbetssätt är tre grundfaktorer som gjort Visma.net till Nordens snabbast växande ERP-system. För de företag som vill hitta en systemleverantör att växa med, där systemet stöttar flödena även om dessa är avancerade och där all data och information finns tillgängligt i molnet, är detta systemhelt rätt. Glöm egna servrar, backuptagning och uppgraderingar – Visma.net är smidigt, enkelt och skapar affärsnytta hos er oavsett vilken digital nivå ni arbetar på idag.