Nominerade till Årets Innovationspris 2019

Årets Innovationspris delas ut av Södertälje Science Park till ett företag eller en organisation som visat på en nyskapande och hållbar produkt eller tjänst med innovationshöjd som har kommersiell eller samhällsekonomisk potential.

Nominerade till Årets Innovationspris 2019 1Företaget eller organisationen ska ha en tydlig koppling till Södertälje, antingen genom verksamhet i Södertälje, eller att företaget har starka rötter i Södertälje. Innovationen bedöms efter dess innovationshöjd och unicitet samt dess kommersiella eller samhällsekonomiska potential. Innovationen bedöms även ur hållbarhetsperspektiv.

Kandidat nummer 1 – CDI

CDI är en app som revolutionerar sättet att donera pengar till välgörande ändamål.

I takt med att miljöfrågor och orättvisor i världen blir allt större frågor ökar känslan av att behöva ta ställning och stå upp för mänskligheten. Många väljer därför att donera pengar till olika organisationer, men det råder ofta stor osäkerhet i hur pengarna faktiskt används. Detta medför att många blir skeptiska till att donera, även om de skulle vilja göra det. Detta problem löser CDI på ett helt nytt sätt.

Med C.D.I kommer olika ideella organisationer kunna jämföras utifrån ens egna angivna intresseområden, exempelvis hållbarhet eller jämställdhet. När användare bestämt sig för en organisation och donationssumma kommer appen att räkna ut exakt hur mycket av summan som kommer att nå det tilltänkta ändamålet genom total transparens från målorganisationen.

Efter donationen kommer användaren att få återkoppling i form av notiser, om vad hens pengar gjort för skillnad, ett exempel kan vara ”Idag har vi på Amnesty räddat två barn från trafficking tack vare din donation” på samma sätt som blodgivare får information.

Syftet med appen är således att skapa en ökad tydlighet och trygghet i donationer, vilket resulterar i att fler kan bidra på ett tryggt sätt till en hållbar och rättvis värld. Appen är under utveckling och en första version finns framtagen av ett team av programmerare.

Om innovatören: Marie-Christine Samre är en ung kvinna från Södertälje med ett starkt driv för kvinnlig entreprenörsskap. Utöver sin app driver hon nätverket ”Kvinnovation” som fokuserar på att få fler kvinnor till techbranschen och inspirerar till entreprenörskap genom att anordna inspirationsdagar på flera platser i Sverige, bland annat Södertälje, Uppsala och Kista.

Kandidat nummer 2 – Orbishaft

Orbishaft är ett redskap som har potentialen att revolutionera användning av städskaft, kombinerat med en serie ergonomiska verktyg för ökad tillgänglighet. Produkten är utvecklad med fokus på sanering och rengöring i labbmiljöer, men i förlängningen med en bredare marknad inom såväl vård och omsorg som trädgårdsarbete.

Användning av Orbishaft ger många fördelar i arbetet: riskerna vid sanering minskar, potentiella farliga jobb (exempelvis vid hög höjd) blir mycket enklare, belastningen på kroppen minskar och tillgängligheten ökar. Dessutom beräknar man kunna effektivisera saneringsarbetet avsevärt, samtidigt som man förbättrar kvalitén på rengöringen och minskar användandet av engångsmaterial och starka kemikalier med upp till 75%.

Produkten ska nu testas i labbmiljö på AstraZeneca och flera investerare och företag har visat intresse för produkten.

Om innovatören: Anders Johansson är uppvuxen i Södertälje och har starka rötter i AstraZenecas verksamhet efter många år som anställd, där idén till Orbishaft föddes genom en skämtsam utmaning från en dåvarande chef. Med begreppet ”ständiga förbättringar” i ryggen valde han, 45 år gammal att sadla om till entreprenör och valde att köra heltid på sin innovation. Idag arbetar han med utvecklingen av Orbishaft och som fastighetsskötare. Nu är han tillbaka på sin gamla arbetsplats, men den här gången för att testa sin produkt i verkligheten.

Kandidat nummer  3 – N4 – Scientific services för forsknings- och laboratoriemiljö

N4 är forskarens 112, en leverantör av allt inom drift och underhåll samt support & service i forsknings- & laboratoriemiljöer. De ser sina kunder som partners och vill hjälpa dem att minska sina drift- och underhållskostnader genom att arbeta med visuell styrning och utöva LEAN i praktiken, något de blivit nominerade för till Svenska Leanpriset för.

N4 har tagit fram en arbetsmetod där de genom visuell styrning taktar leverans och förbättringsarbete, som har gett mycket goda resultat i kundernas verksamheter. Något av det unika i arbetsmetoden är deras sätt att arbeta hållbart internt, för att säkerställa bästa möjliga leverans till kunden. Deras arbetssätt har även omnämnts i Bengt Savéns nya bok, ”Man (läs N4) har först lyft fram vikten av balans mellan leverans, förbättring och lärande som en del av sin värdegrund. Utifrån det har sedan alla medarbetare fått ett tydligt eget ansvar för att vika minst en viss andel av sin arbetstid (ofta 20%) till utveckling av sig själv och företaget. Om pressen att leverera hindrar dom från att uppnå det så måste de signalera rött på nästkommande pulsmöte för att snabbt få hjälp till att återställa balansen.” Detta arbetssätt garanterar att det alltid finns utrymme för att kunna leverera, samtidigt som man skapar en hållbar arbetssituation hos medarbetarna.

N4 skapar genom denna arbetsmetod ett företag där medarbetare trivs och utvecklas och deras kunder ser dem som en tillgång, vilket tydligt visar sig i deras framgång.

Om innovatören: N4 är ett bolag som grundade sig i nedläggningen av AstraZenecas forskning 2012 och startades då av fyra personer med Roger Baakki i täten som VD för bolaget. N4 har gjort raketsuccé sedan start och har utsetts till gasellföretag av Dagens Industri hela tre år i rad och nominerades till Leanpriset 2019.