Lagercrantz förvärvar Wapro AB

Lagercrantz Group har förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Wapro AB.

Wapros innovativa produkter hindrar och reglerar vattenflöden för att skydda fastigheter och infrastruktur mot översvämningLagercrantz förvärvar Wapro AB 1 vid stormar och vattenhöjning. Wapros huvudkontor ligger i Karlshamn och man har ett dotterbolag i Chicago, USA. Wapro omsätter cirka 40 MSEK med god lönsamhet och har försäljning i bl.a. Europa, Nordamerika och Australien. 

”Lagercrantz förvärvar och utvecklar verksamheter med ledande positioner i intressanta nischer. Med produkter som förhindrar och mildrar effekterna av översvämningar i klimatförändringens tid ser vi tillväxtpotential i Wapro. Vi kommer som ny ägare att stödja bolaget i dess ambition att utveckla och expandera verksamheten.” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Mats Persson, grundare: ”Wapro blir med bra produkter alltmer kända runt om världen och verksamheten står inför en internationell expansion. Med Lagercrantz i ryggen känner jag mig trygg i att verksamheten kommer att kunna fortsätta utvecklas väl till gagn för såväl marknad och kunder, som medarbetare och ägare.”