Neo4j gör sin grafdatabas tillgänglig för alla – med molndatabastjänsten Neo4j Aura

Neo4j, som är världsledande inom grafdatabaser, meddelar att man breddar sitt erbjudande från att vara en så kallad Enterprise SaaS, till att även erbjuda molndatabastjänsten Neo4j Aura.

Neo4j gör sin grafdatabas tillgänglig för alla – med molndatabastjänsten Neo4j Aura 1
Neo4j Aura levererar världens mest kraftfulla, skalbara och flexibla grafdatabas som en fullständigt automatiserad och fullt administrerad tjänst.

Neo4j Aura levererar världens mest kraftfulla, skalbara och flexibla grafdatabas som en fullständigt automatiserad och fullt administrerad tjänst.
Neo4j Aura är den första fullt administrerade tjänst som erbjuder en databas designad och byggd från grunden för att lösa grafproblem.

Neo4j är, till skillnad från andra grafdatabaser och traditionella relationsdatabaser, byggd från grunden för att tillvarata värdet av de relationer som finns i datat. Neo4j erbjuder därför ojämförligt hög prestanda i queries över stora, komplexa datavolymer.

Med Neo4j Aura kan användare dra nytta av en av världens mest populära grafdatabaser via en okomplicerad tjänst i molnet. Neo4j Auras databas som tjänst är det idealiska valet för att analysera hur människor, processer, platser och system är relaterade till varandra.

Neo4j Aura har utformats för att passa behoven hos små och medelstora företag, startups, avdelningsprojekt och enskilda utvecklare. Med Neo4j Aura kan användare fokusera på att bygga sina grafdrivna applikationer, alltmedan den dagliga administrationen av deras databas överlåts till samma ingenjörer som har byggt världens ledande grafdatabas, Neo4j.

​”Vi grundade Neo4j med målet att hjälpa världen att förstå hur data hänger samman. Det uppenbara nästa steget för att komma närmare det målet är att lansera Neo4j Aura”, säger Emil Eifrem, VD och medgrundare på Neo4j, och fortsätter:

“Vi ville ta itu med de praktiska problem som enskilda utvecklare och små till medelstora företag har, och göra grafteknologi tillgänglig för alla. Databasanvändare ska kunna fokusera på innovation och inte behöva bekymra sig över databasadministration. Därför har vi gjort det väldigt enkelt för vem som helst att komma igång och börja arbeta med en grafdatabas”, säger Emil Eifrem.

Det latinamerikanska företaget ​Minka, som tillhandahåller finansiella tjänster i molnet, valde Neo4j Aura för att modernisera Colombias infrastruktur för automatiserade clearingcentralstransaktioner. Minka använder Neo4j Aura för att lagra transaktionsdata i landets modernaste betalningssystem, ​Transferencias Ya, som för närvarande hanterar realtidsbetalningar för åtta av Colombias banker. Planen är att omfatta landets alla 27 banker och hantera 300 transaktioner per sekund.

“Neo4j Aura är en del av det robusta transaktionsbehandlingssystem som ligger till grund för Transferencias Ya, vilket används för att lagra transaktionsposter och referenser för att maximera effektiviteten och säkerställa att överföringar sker i realtid. Eftersom Neo4j Aura är en fullt administrerad tjänst tar den hand om den dagliga driften av grafdatabasen, hanterar säkerhetskopior och administrerar och underhåller kluster som säkerställer tillgänglighet och databeständighet. Neo4j Auras garantier för databeständighet med kluster och ACID-transaktioner är av största vikt för att bygga förtroende bland Transferencias Yas användare”, säger Tomislav Biscan, Chief Technology Officer, på Minka.