Något uppåt på blandad bostadsmarknad i oktober

Den senaste månaden har priserna på både bostadsrätter och villor ökat med +1%. På tre månader har priserna på bostadsrätter stigit +5% och villorna +2%. Årstakten har fortsatt nedåt och ligger nu på +6% för bostadsrätter och +9% på villor.

Statistiken baseras på försäljning av 41.400 villor och bostadsrätter som de tre senaste månaderna registrerats av Svensk Mäklarstatistik.

–         Förra månadens tydliga uppgång på bostadsrätter stannade snabbt av i flera områden. I Göteborgsområdet registrerar vi en liten nedgång på -1%, liksom i Stor-Malmö. Stockholms innerstad står still medan vi i Stor-Stockholm och centrala Malmö hittar uppgångar på +1% resp. +2%. IT-Finans.seMalmöområdet har den senaste tiden generellt sett haft störst prisuppgångar med årssiffror på +12% eller mer. Detta medan årstakten i övriga områden sjunkit ner till +8% eller lägre. I Stockholms innerstad har vi nu en årstakt på +2% vilket är lägsta siffran sen mitten av 2012 säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.-         Villaprisutvecklingen ser allmänt mer positiv ut även om förändringarna varit små efter sommaren. Just nu ser vi stillastående priser i Stor-Stockholm, +1% i Stor-Göteborg och +2% i Stor-Malmö. Årstakten för samtliga områden ligger mellan +7% och +9%. Under oktober månad var genomsnittspriset för en villa i Sverige drygt 2,9 Mkr. I våra tre storstadsregioner låg medelpriserna i Stockholm på 5,5 Mkr, Göteborg på 4,3 Mkr och Malmö på 3,7 Mkr avslutar Per-Arne Sandegren.

–         Bostadsutbudet ligger på fortsatt historiskt låga nivåer. Under oktober kom det ut 13 procent färre villor och fem procent färre bostadsrätter på marknaden jämfört med samma period förra året säger Staffan Tell, presstalesman Hemnet.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, Oktober 2016  

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% + 5% + 6% 39 397
Centrala Stockholm ± 0% + 3% + 2% 90 372
Stor-Stockholm + 1% + 5% + 5% 58 671
Centrala Göteborg – 1% + 1% + 5% 58 469
Stor-Göteborg – 1% + 3% + 8% 39 930
Centrala Malmö + 2% + 6% + 15% 29 817
Stor-Malmö – 1% + 4% + 12% 25 362

Statistiken baseras på försäljningen av 27 666 bostadsrätter under Augusti 2016 – Oktober 2016 . Tremånaderssiffran är en jämförelse med Maj 2016 – Juli 2016 , tolvmånaderssiffran med Augusti 2015 – Oktober 2015 och i enmånadssiffran jämförs Juli 2016 – September 2016 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, Oktober 2016  

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 2% + 9% 2 948 000
Stor-Stockholm ± 0% + 2% + 7% 5 498 000
Stor-Göteborg + 1% + 3% + 9% 4 312 000
Stor-Malmö + 2% + 2% + 9% 3 743 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 737 villor under Augusti 2016 – Oktober 2016 . Tremånaderssiffran är en jämförelse med Maj 2016 – Juli 2016 , tolvmånaderssiffran med Augusti 2015 – Oktober 2015 och i enmånadssiffran jämförs Juli 2016 – September 2016 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 9% 1 597 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 446 fritidshus mellan November 2015 och Oktober 2016 . Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Nästa pressmeddelande publiceras den 14 December 2016 kl 07:00

Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB – Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 90 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.