Mytaste Group gör strategiskt förvärv i Norge

Avtal om förvärv av tillgångar från norska Netpixel Media AS och Captana AS innebär en väsentlig expansion av bolagets finansvertikal såväl som bolagets internationella verksamhet

Mytaste Group gör strategiskt förvärv i Norge 1myTaste AB (publ) (”Mytaste Group”) har tecknat avtal om att förvärva tillgångar inom nätbaserade jämförelsetjänster för privatlån, kreditkort och rabattkoder från norska Netpixel Media AS och Captana AS. De förvärvade tillgångarna innefattar dels hemsidan låne-penger.com, en jämförelsetjänst för privatlån, och dels ett samarbete inom erbjudanden av privatlån, kreditkort och rabattkoder tillsammans med norska nätbaserade nyhetsmediet Nettavisen (nettavisen.no). Förvärven stärker ytterligare Mytaste Groups position på den nordiska marknaden för prestationsbaserad marknadsföring inom finans och rabattkoder.

Den initiala köpeskillingen, som erläggs i samband med förvärvet av tillgångarna, uppgår till 20,75 MNOK, varav 14,083 MNOK betalas kontant och resterande 6,667 MNOK betalas med nyemitterade aktier i Mytaste Group, varvid antal aktier baseras på det volymvägda genomsnittspriset för Mytaste Groups aktie under tio (10) handelsdagar före tillträdesdagen. Tillträde beräknas ske senast 20 arbetsdagar från dagens datum. Härutöver kan en tilläggsköpeskilling kopplad till utvecklingen av tillgångarna under 12 månader utgå med maximalt 10,75 MNOK, varav 5,75 MNOK skall betalas kontant och resterande del i nyemitterade aktier i Mytaste Group. För att säljarna ska erhålla maximal tilläggsköpeskilling måste tillgångarna generera en kraftig omsättningstillväxt över 12 månader.

På låne-penger.com kan konsumenten få en överskådlig bild av vilka privatlån som ger bäst villkor för deras specifika situation. Detta för att kunna fatta välgrundade beslut baserade på tydlig konsumentupplysning.

Samarbetet med Nettavisen ”Lånehjelpen” (nettavisen.no/forbrukslån, nettavisen.no/kredittkort) och “Rabattkoder” (nettavisen.no/rabattkode) kommer att inkluderas i Mytaste Groups B2B satsning ”Affilijet” och utökar verksamhetsgrenen både geografiskt samt stärker hela den nya finansvertikalen. Mytaste Group driver sedan 2018 Expressen Låneguiden (lanapengar.expressen.se) och Låneakuten i Sverige, och kommer nu kunna nå ytterligare synergieffekter inom försäljning och utveckling.

“Detta förvärv är en del av vår strategi och satsning inom marknaden för prestationsbaserad marknadsföring mot privatlån där vi tar en stark position i den norska marknaden samt utökar portfolion för Affilijet genom ett samarbete med ett av de största nätbaserade nyhetsmedierna i Norden.” säger Andereas Friis, VD och medgrundare, Mytaste Group.

Låne-penger.com och samarbetet med Nettavisen genererade en estimerad vinst på 1.67 MNOK under Q4 2018.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2019 kl. 08:30 CET.