Automatiskt utkast
Hem TeknikMoln tjänster Molntjänster vänder för storbankerna

Molntjänster vänder för storbankerna

Publicerat av: Redaktionen

Efter stor förtjusning över publika molntjänster börjar allt fler banker inse att egna, interna IT-resurser behövs även i fortsättningen.

En viktig anledning till det är att ha kontroll över sina egna data.

Automatiskt utkast

Fredrik Arveskär, regionchef i Norden och Benelux, Infinidat

I en hybrid IT-värld med olika lösningar är det av största vikt att hitta lösningar för att få de olika miljöerna att samverka, skriver Fredrik Arveskär, Nordenchef på Infinidat.

Efter en inledande skepsis omfamnar allt fler stora banker över hela världen publika molnplattformar. Anledningarna till det är enkla att förstå: flexibla kostnadsmodeller, skalbarhet, lägre krav på svårrekryterad intern IT-kompetens, snabbare tillgång till nya tekniklösningar, mer flexibla och agila arbetssätt, kanske till och med lägre kostnader i vissa sammanhang. Och så vidare.

Men ju fler banker som genomför molnmigreringar, desto fler av dem inser att de behöver få till en balans mellan publika molntjänster och interna IT-lösningar (inte minst i form av privata moln).

Det finns främst tre anledningar till det, som på engelska benämns The Three C’s (Control, Cost, Compliance). På svenska blir det kontroll, kostnad och regelefterlevnad.

Det en bank vinner i fördelar med publika moln förlorar den i form av minskad kontroll över sina data. Det gäller även med avseende på säkerhetsproblem. Och ju större en bank är, desto mer smärtsam är kontrollförlusten. För en mindre bank överväger fördelarna med publika moln i högre utsträckning. Minskad kontroll över data innebär inte minst att det blir svårare att vara flexibel och agera snabbt vad gäller nya affärsmodeller och erbjudanden.

Vad kostnader anbelangar visar det sig ofta att användning av publika moln snabbt blir en dyr historia, utan möjligheter för kunder att påverka. Regelefterlevnad blir en allt viktigare och mer svårhanterlig aktivitet, inte minst för banker. Kampen mot penningtvätt är bara ett exempel på det. Det säger sig självt att det blir svårare, och dyrare, att garantera regelefterlevnad med minskad kontroll över data.

Lösningen på problemen som nämns ovan är så klart att anamma en hybridstrategi, det vill säga att använda både publika molntjänster och IT-lösningar i egna datacenter, till exempel i form av privata moln. Hybridmodellen gör det möjligt att dra nytta av det publika molnets fördelar, samtidigt som viktiga data kan hanteras i egen regi för full kontroll över dem. Det kombineras med förmåga att hantera belastningstoppar och att balansera kostnader på ett optimalt sätt.

I hybridscenariet visar det sig att lagring och hantering av data blir en allt viktigare aktivitet. Det beror dels på att mängden data ökar snabbt, dels på att allt fler aktiviteter blir datadrivna. Det senare gäller definitivt nya lösningar för dataanalys, ofta med AI-funktionalitet.

För att lyckas med flexibel och ändamålsenlig hantering av data i hybridmiljöer krävs det lösningar för att integrera datatjänster i det publika molnet med de interna lösningarna. Det gäller så väl teknisk funktionalitet, som möjligheten att utnyttja flexibla prismodeller. I idealfallet ska det inte behöva betyda särskilt mycket var data lagras, i det publika molnet eller i egna datacenter, vad gäller kostnader.

Ett exempel på en sådan lösning är AWS Outposts från Amazon Web Services, tillsammans med till exempel Infinidats Infinibox. Det är en kombination som är certifierad av Amazon. AWS Outpost är enkelt uttryckt ett sätt att utnyttja Amazons lösningar för det publika molnet i företags egna, lokala datacenter.

Hur den optimala balansen mellan en banks egna IT-resurser och det publika molnet bör se ut förändras kontinuerligt. Just nu svänger pendeln tillbaka mot mer användning av egna IT-resurser. Vilken balans som än är den rätt kommer både publika moln och egna datacenter att finnas kvar. Det är ytterst viktigt att hitta lösningar för att använda dem tillsammans.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>