Hem TeknikMoln tjänster Molnlösningar för finansiella kärntjänster: Den oundvikliga framtiden

Molnlösningar för finansiella kärntjänster: Den oundvikliga framtiden

Publicerat av: Redaktionen

Molnadoption når toppnivåer inom alla branscher.

Molnlösningar för finansiella kärntjänster: Den oundvikliga framtiden 3Molnet, vilket en gång var en revolutionerande teknologi, utgör numera grunden för företag som vill vara fortsatt flexibla, innovativa och kostnadseffektiva. Finanstjänstesektorn var inte sena att omfamna utvecklingen och har varit en flitig användare av molnbaserade Software-as-a-Service (SaaS)-lösningar för icke-centrala applikationer. Funktioner som kund- och humankapitalhantering, samt ekonomisk redovisning, har successivt flyttats till molnet. Flera banker har värmt upp genom att använda molnlösningar för tjänster som t ex KYC-verifiering. Analytiker säger att kostnaderna för användning av publika moln kommer att växa från 229 miljarder dollar 2019 till nästan 500 miljarder dollar 2023, varav en tredjedel kommer att utgöras av tre branscher – professionella tjänster, diskret tillverkning och bankverksamhet. Tiden är mogen för ett ökande antal finansiella tjänsteleverantörer att överväga att flytta sina kärntjänster till molnet.

Den tidigare oviljan att flytta kärnaktiviteter till molnet har börjat avta. Många banker inför strategier för att migrera sina kärntjänster som t ex konsumentbetalningar, kreditvärdering, förmögenhetshantering och riskanalys till molnet. Detta är en betydande förändring som drivs av flera faktorer, inklusive utveckling av tjänster som PSD2 och Open Banking , där säker och kostnadseffektiv datadelning krävs.

En annan, lika viktig anledning, som har påverkat människors syn på molnet har varit de signaler som skickats ut från tillsynsmyndigheter. Dessa har tidigare varit försiktiga i sitt förhållande till molnteknologi, vilket nu dock har börjat förändras. Ett exempel är Australian Prudential Regulation Authority (APRA), som inte bara belyser riskerna förknippade med moln, utan även riskerna med att inte omfamna molnet. ARPA visar även förtroende för framstegen inom trygghet och säkerhet, samt behovet av att anta ett cloud-first-tillvägagångssätt genom att uppdatera sina råd kring de risker som förknippas med moln. Klokt nog rekommenderade APRA att banker måste utveckla beredskapsplaner för att vid behov kunna tillhandahålla molntjänster på alternativa sätt.

Samtidigt har bankerna en press på sig från nästa generations FinTechs – molnbaserade bankinstitut med möjlighet att på distans hjälpa kunder ombord på några minuter, snabbt lansera nya tjänster, samt att billigare uppfylla efterlevnadskrav.

För de befintliga bankerna har behovet av att uppgradera kärnsystemen och integrera den senaste tekniken fått omedelbar prioritet. COVID-19-pandemin har pushat dem att framhäva vikten av att uppgradera och migrera kärnverksamheter till molnet. De ovanliga kraven som pandemin ställer på system och tjänster har nått en punkt där finansiella organisationer måste omvärdera sin strategi för digital transformation och ägna särskild uppmärksamhet åt att molnanpassa sin företagskultur. Detta är viktigt om branschen snabbt ska kunna anpassa sig till det ”nästa normala”. Företag måste använda moln för att ta itu med nya och pågående förändringar i lagstiftningen, nya krav från kunder, implementering av framväxande

teknologier, samt den hårda konkurrensen från flexibla FinTechs.

När vi nu går in i 2021 måste finansiella tjänsteleverantörer tänka om kring sina prioriteringar och gå mycket längre än att bara utnyttja molnet för ökad skalbarhet och kostnadseffektivitet. De nya fokusområdena kommer att omfatta:

En stabil digital grund: Molnmarknaden expanderar snabbt och tjänsteutbudet är stort. Medan någon av de tre stora så kallade hyperscalers blir det självklara valet, så börjar även andra aktörer, såsom t ex IBM, Oracle och Alibaba Cloud, att stärka sin närvaro på molnmarkanden. Detta kommer att leda organisationer till att anamma hybridmoln som kräver robusta digitala förutsättningar för säker, problemfri och storskalig molnimplementering. COVID-19-pandemin har belyst att molnet är perfekt för krissituationer och att en välutformad digital grund som stöds av motståndskraftig drifthantering kan säkerställa företags fortsätta tillgång till sina system och data, oavsett var de anställda befinner sig och vilken enhet de använder.

Teknikplattformar: Företag fokuserar alltmer på att minska komplexiteten på olika IT-nivåer genom att införa plattformsstrategier och öka hastigheten på företagens IT-konsumtion. Den fysiska infrastrukturen för molnbaserade plattformar reduceras, data konsolideras i plattformar för datasjöar för att generera bättre analyser och intelligens, mjukvaruprodukter erbjuds som kapacitetsplattformar, som t ex APIgee CI/CD, för att förenkla och påskynda utvecklingsprocesser. Detta resulterar i snabbare marknadsledtider och en förbättrad utvecklarupplevelse, samtidigt som kostnaderna för investeringar i datacenterinfrastrukturer och lokaler minskas betydligt.

Förbättrad IT-säkerhet: Molnen blir allt tryggare och är idag säkrare än lokalbaserade servrar om de implementeras korrekt. Leverantörer av finansiella tjänster har under flera år förlitat sig på sina kontroll- och efterlevnadsbaserade säkerhetslösningar, vilka är sårbara för växande cyberhot. Medan tjänsteintegratörer fokuserar hårt på att skapa robusta cybersäkerhetslösningar för finansiella tjänster, vill även molnleverantörerna kunna erbjuda branschspecifika säkerhets- och regleringsmetoder, som t ex end-to-end-datakryptering för att underlätta finansiella tjänsteleverantörers regelefterlevnad i samband med att de migrerar till molnet.

Driva innovation: Det finns växande bevis för att moln är den grundläggande faktorn i FinTechs förmåga att innovera. Med hjälp av moln kan finansiella tjänsteleverantörer utnyttja ny teknik och verktyg som Augmented Reality (AR), Virtual reality (VR), Natural Language Processing (NLP), Machine Learning (ML) och Internet of Things (IoT) för att låsa upp nya processer för förbättrade kundinteraktioner och upplevelser med bärbara realtidstjänster. Medan FinTechs har legat i bräschen för molnbaserad innovation via open banking-plattformar, adopterar även några av de ledande bankerna moln för att förenkla sina affärsprocesser, som t ex KYC as a Service, och därmed förbättra kundupplevelsen.

Företagssynkronisering: Ekosystemet där finansiella tjänstesektorn verkar idag expanderar. Att samarbeta internt och med externa partners är avgörande för framgång. Moln gör det möjligt för företag att integrera samarbeten via delade verktyg och plattformar. Detta är en kritisk förmåga, eftersom det leder till snabbare beslut och förbättrade innovationscykler.

Äldre system kommer att hindra banker från att förverkliga sin vision om förbättrade  intäktsgenereringar och att skapa en verksamhet som är både uthållig och lyhörd. Molnlösningar har visat sig innebära framgångar för utmanande banker. Det finns ingen tid att slösa på att flytta kärnsystem till en molnmiljö och bygga en säker framtid.

Av: Rahul Singh, President – Financial Services, HCL Technologies

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>