Molnet släpper kreativiteten fri

[KRÖNIKA] Efterfrågan på nya appar för fler användningsområden ökar nu rekordsnabbt. Utvecklingen både drivs av och görs möjlig av molnet.

Molnet släpper kreativiteten fri 1
Baman Motivala, Nordenchef, Salesforce

Att flytta sin IT-hantering dit är ofta skillnaden mellan de mest framgångsrika företagen och deras konkurrenter.

Molnet bidrar också till att allt fler appar kan skapas och byggas av medarbetare – som inte kan koda. Idag kan appar skapas med hjälp av färdigkodade mallar, som kombineras genom vanliga dra och släpp-funktioner.

Det innebär att medarbetarna själva kan utveckla appar som hjälper dem i deras arbete, oavsett om de jobbar med marknadsföring, finans, HR eller försäljning. De kan då mycket exakt tillgodose sina behov, till praktiskt taget ingen kostnad. Det kan till exempel handla om analysverktyg, verktyg för att hantera och följa ordrar, leveranser och utgifter eller sätt att anpassa kunddatabaser. Apparna kan byggas snabbt, på veckor och månader snarare än år – som det ofta tar för företag med traditionella datasystem som sköts av en IT-avdelning. Då blir det också helt rimligt att ta fram en ny app som bara används vid ett enstaka tillfälle. Något som givetvis öppnar en mängd nya möjligheter att göra affärer och utveckla företagets strategi.

Att fler medarbetare snabbt kan ta fram nya appar släpper fri en enorm kreativitet och energi i de företag som nu använder molnet. De kan direkt ta sig an de behov som uppstår utifrån den ökande mobiliteten i samhället – inte minst av internet of things, alltså att apparater kommunicerar med varandra.

Genom att flytta till molnet löser företaget åtminstone fem problem. Först kanske det klassiska: företag som köper nya och dyra IT-system upplever ofta att de nästan direkt blir omoderna. Sedan måste IT-avdelningen arbeta hårt för att ta hand om alla klagomål, vilket leder till att medarbetarna installerar egna lösningar. Vilket i sin tur gör IT-systemet än krångligare, mer osäkert och onödigt dyrt.

Det tredje problemet är värre. Just för att IT-systemet är så krångligt och tidskrävande, kväver det medarbetarnas kreativitet. Många företag kan vittna om idéer och projekt som blev för komplexa och inte kunde genomföras. Vilket – problem fyra – leder till att förtroendet för IT-avdelningen minskar.

Företag med traditionella IT-system hamnar lätt i en nedåtgående spiral. Vilket understryker det femte problemet – företagen får stora problem att möta dagens utmaningar.

En av de viktigaste faktorerna för att hålla sig konkurrenskraftig är, som jag nämnt ovan, att snabbt kunna ta fram nya appar som gör det möjligt att arbeta smartare. Med traditionella IT-system tar det vanligen cirka 12 månader att ta fram en app.

Enligt Salesforces årliga rapport State of IT, där 2 200 IT-chefer intervjuades 2016, kan 72 procent av de mest högpresterande företagen utveckla en ny app på tre månader eller snabbare. I den kategorin finns framgångssagor som Uber och Skype. Bland underpresterande företag var siffran endast 37 procent

Till sist vill jag bara påpeka att detta inte på något sätt innebär att IT-avdelningen spelat ut sin roll. Utöver det övergripande ansvaret för att granska alla appar som utvecklats inom verksamheten, kan de lägga mer fokus på utveckling, digital transformation, säkerhet och stabilitet, och att alla komponenter fungerar väl tillsammans.

Baman Motivala, Nordenchef, Salesforce