Minska komplexiteten och stärk säkerheten – därför är konsolidering viktigt

IT-säkerhetsföretaget Check Point släpper resultaten från en global undersökning som tittat närmare på IT-säkerhetschefers attityder gentemot konsolidering.

Minska komplexiteten och stärk säkerheten – därför är konsolidering viktigt 1Hotlandskapet utvecklas och cyberattackerna blir alltmer sofistikerade, samtidigt har 99 procent av företagen lösningar från flera leverantörer och de hävdar att det innebär utmaningar för verksamheten. Resultaten visar också att icke-integrerade punktlösningar gör företagens säkerhet mer utmanande.

Några av de viktigaste resultaten från undersökningen:

  • Fler tillgångar som ska säkras minskar förtroendet för säkerheten – 92 procent av de svarande sa att det är utmanande att säkra IT-tillgångarna mot hot. Endast 34 och 38 procent av IT-säkerhetscheferna tror att deras mobil- respektive IoT-enheter är ordentligt skyddade, vilket avslöjar en betydande brist i verksamheternas säkerhetsstrategi.
  • Nästan hälften av verksamheterna använder mellan 6 och 40 säkerhetslösningar – och nästan varje företag i undersökningen använde flera säkerhetsleverantörer, vilket ökar komplexiteten. 49 procent av alla undersökta företag använder mellan 7 och 40 punktlösningar, och 27 procent av de större företagen använder mellan 11 och 40 olika leverantörers produkter.
  • Flera administrationsverktyg försvårar överblicken – 98 procent av verksamheterna hanterar sina säkerhetsprodukter med flera administrationsverktyg. Detta leder till en oförmåga att skapa en helhetsbild av hoten verksamheten ställs inför, vilket gör det svårare att agera.
  • Användningen av flera säkerhetsleverantörer leder till utmaningar – 79 procent av säkerhetspersonalen säger att det innebär stora utmaningar att arbeta med flera leverantörer. Underhåll, uppgraderingar, förnyelse av kontrakt och andra aktiviteter relaterade till hanteringen av en säkerhetslösning tar mycket tid och resurser.

    – Vissa verksamheter verkar tro på myten att fler produkter betyder mer säkerhet, men det är snarare det motsatta i den här situationen, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert hos Check Point. Att lägga till flera produkter från olika leverantörer ökar komplexiteten och kan potentiellt undergräva hela verksamhetens säkerhet. Företagen behöver en konsoliderad säkerhetslösning som stärker deras skydd, och kan hantera alla typer av attacker.

I och med den rådande pandemin har många verksamheter fått göra snabba anpassningar av sin infrastruktur. Det ger också möjlighet att se över säkerhetsinvesteringarna. Undersökningen visar att 69 procent av de svarande anser att en prioritering av leverantörskonsolideringar skulle leda till bättre säkerhet.

För att få högsta möjliga visibilitet krävs konsolidering och det garanterar också att sofistikerade cyberattacker förhindras på ett effektivt sätt. En enhetlig hantering och överblick är viktig för säkerhetsarkitekturen. Att minska antalet leverantörer möjliggör en högre säkerhetsnivå genom bättre integration och färre funktionella mellanrum mellan de skydd som varje produkt ger. Detta minskar också tiden, kostnaderna och resurserna för att åtgärda incidenter.

Undersökningen genomfördes av Dimensional Research med 411 svarande från företag i hela världen med över 500 anställda.