Mindmove/ Jennica Lenning – Ny leverantör på arbetsplatsenifokus.se

Mindmove & Jennica Lenning är ett av tjänsteföretagen som kommer att bidra med sin kunskap och sina tjänster på arbetsplatsenifokus.se.

Mindmove/ Jennica Lenning - Ny leverantör på arbetsplatsenifokus.se 1
Mindmove Jennica Lenning

I denna tid av omvälvande förändring känns det extra bra att vara en del av arbetsplatseifokus.se. Det behövs en opartisk plattform där kunskaper och erfarenheter kan delas så att vi tillsammans kan skapa långsiktigt hållbara arbetssätt och arbetsmiljöer, säger Jennica Lenning.

Jennica driver det egna konsult- & utbildningsföretaget Mindmove som stöttar organisationer i att utveckla ”framtidens arbetssätt & kontor”. Hon har en gedigen bakgrund i rollen som senior Arbetssätts- & Arbetsplatsstrateg och Förändringsexpert. Hon har guidat och inspirerat flera stora företag så som ICA, LRF, Trygg-Hansa, KPA Pension, Akademiska Hus, Swedbank med flera. I hennes uppdrag agerar hon som strategisk rådgivare och specialist samt utvecklare av förändringslednings- och utbildningsprogram. Jennica är också en flitigt anlitad förläsare och workshopledare vid branschkonferenser eller företagsspecifika evenemang.

Hon berättar att hon har pratat i ett decennium om fördelen av att kunna vara flexibel, mobil och digital i sitt arbetssätt. När våren kom, med pågående pandemi och hemarbete, blev detta ”det nya normala”.

I dessa dagar tänker jag på några av de medarbetare jag har träffat genom åren som överhuvudtaget inte sett någon poäng med att kunna arbeta från olika platser. Jag undrar hur det gått för dem när de hastigt fick lämna sina post-it lappar på skrivbordet och istället träffa kollegorna via Teams, reflekterar Jennica.

Samtidigt är hon oerhört glad och stolt över alla sina kunder som hon vet är väl rustade för denna snabba omställning. Jennica brinner för att skapa genuina och framgångsrika medarbetarupplevelser utifrån samspelet mellan människa, miljö och teknik.

Igår såg lösningen för detta ut på ett sätt, imorgon på något annat sätt. När flertalet kontor nu står tomma är det många som frågar sig vad vi ska med dem till, påtalar Jennica.

Organisationer behöver därför nu, mer än någonsin, en tydlig arbetssätt- och arbetsplatsstrategi, d.v.s. en uttalad plan för hur man ska arbeta tillsammans och vad för slags ledar- & medarbetarskap, fysisk arbetsmiljö och digitala verktyg som behövs för att stödja det på bästa sätt.

Det är här jag kommer in och stöttar med allt från strategisk rådgivning och projekt- & förändringsledning till utbildningar, workshops och föreläsningar, säger Jennica.

Mindmove/Jennica Lennings referenser ICA, LRF, Trygg-Hansa, KPA Pension, Akademiska Hus, Swedbank m.fl.