Millennials har växt upp – tar stort ansvar för sin privata ekonomi

Millennials har många gånger målats upp som en grupp som ovarsamt spenderar sina pengar på avokadomackor och shopping, men faktum är att de tar ett lika stort ansvar för sin ekonomi som tidigare generationer.

Millennials har växt upp - tar stort ansvar för sin privata ekonomi 1
Viveka Söderbäck, expert konsumentbeteenden på Klarna.

I Sverige är vi också mer transparenta kring vår ekonomi än i andra länder, men millennials börjar bli mer öppna även internationellt. Det visar en ny internationell kartläggning av attityder och vanor kring privatekonomi som genomförts av Klarna.

Undersökningen visar att millennials och äldre generationer sparar inför framtiden i lika hög utsträckning, både i Sverige och internationellt. 56% av svenskarna sätter in pengar på ett sparkonto varje månad och 48% internationellt. Millennials i Sverige tenderar dock att i högre utsträckning spara långsiktigt inför exempelvis bostadsköp, och äldre generationer sparar mer kortsiktigt inför exempelvis semester. Dock anser 41% av millennials i Sverige att det är svårare för dem att spara inför framtiden än vad det varit för tidigare generationer. Den tendensen är ännu starkare internationellt, där 52% av millennials anser detsamma.

– Det syns tydligt i vår kartläggning att millennials i Sverige tar sin ekonomiska situation på allvar och i många fall sparar för framtiden. Många millennials har nu nått en ålder där de är självständiga och börjar starta familj, och då är det även en naturlig del av livscykeln att spara inför större inköp som en bostad. Bilden av dem som en ekonomiskt ansvarslös generation baserades på hur de betedde sig som yngre, men de tar ett minst lika stort ansvar för sin ekonomi som äldre generationer, säger Viveka Söderbäck, expert konsumentbeteenden på Klarna.

Digitala tjänster möjliggör en bättre översikt över privatekonomi

Inte så förvånande har teknikutvecklingen haft en stor påverkan på hur alla generationer i Sverige hanterar sin ekonomi och den främsta fördelen som framhävs är att digitala tjänster ger en bra översikt över ekonomin. Denna fördel lyfts fram i ännu högre utsträckning av äldre, 67%, vilket går att jämföra med 50% av millennials. Millennials (38%) använder dock i högre grad än äldre (31%) appar för att hålla kolla på sina utgifter i realtid.

– Översikt över ekonomin är viktigt för alla och både äldre och yngre generationer uppger att digitala tjänster förenklar det. Man kan tänka sig att de äldre jämför med hur det var innan de digitala banklösningarnas intåg, medan de yngre, i större utsträckning, ser till hur de digitala lösningarna utvecklats över tid. Detta kan förklara varför äldre, i större utsträckning upplever att digitala tjänster ger dem en bättre överblick och förenklar för dem, säger Viveka Söderbäck, expert konsumentbeteenden på Klarna.

Svenskar pratar öppet om privatekonomi – internationellt är frågan fortfarande tabubelagd

I Sverige är privatekonomi inte ett lika känsligt samtalsämne som i andra länder. I Sverige känner sig 64% bekväma med att  prata om privatekonomi med sin familj och 48% gör det även med sina vänner. I andra länder har frågan varit mer tabubelagd, men där sker en förskjutning där de yngre blir allt mer transparenta. Internationellt är 57% av millennials bekväma med att diskutera privatekonomi med familj och 47% med vänner. Motsvarande siffror för den äldre generationen är internationellt 51% och 34%.