Millenials på väg att förändra arbetsplatser: prioriterar flexibilitet framför andra jobbförmåner

[KRÖNIKA] De senaste åren har företag som Spotify, Uber, Lyft och Netflix revolutionerat sina respektive branscher.

Millenials på väg att förändra arbetsplatser: prioriterar flexibilitet framför andra jobbförmåner 1Teknologi har snabbt förändrat hur samhället förhåller sig till, och konsumerar musik, serier, film och transport. Näst i raden för liknande omställningar är arbetsplatser, arbetssätt och produktivitet på kontoret och kraftiga förändringar är att vänta vad gäller kraven som ställs på moderna arbetsplatser och upplevelsen dessa kan förmedla.

Den snabba accelerationen i teknikutvecklingen har förändrat vad som är möjligt och inom två år kommer 80% av världens befolkning att äga en smartphone. Molntjänster kommer fortsätta att växa exponentiellt, med över 50% av internettrafiken som potentiellt kommer från IoT-sensorer år 2025.   2020 kommer 61% av totalen bestå av 4G-anslutningar och 2025 kommer 5G att representera 31%. Det kommer därmed bli allt enklare att koppla upp sig oavsett plats och arbeta mer produktivt än någonsin tidigare.

Arbetstagare är mycket medvetna om denna förändring – och särskilt de unga millenials som växt upp digitalt med denna teknologi och vars förväntningar är mindre knutna till vad som tidigare var möjligt. De är medvetna om möjligheten att arbeta vart som helst och att det under karriären finns en förväntan på att de ska arbeta hårt, vilket innebär att dessa millenials också prioriterar sin flexibilitet högt. Därmed ser dessa personer heller ingen nytta i att pendla två timmar till kontoret, när de likagärna kan jobba nära hemmet. Unga idag vill arbeta för företag inom vilket de kan uppleva fördelarna med en kreativ och kollaborativ miljö, utan att slösa bort timmar av sin dag. Detta märks tydligt i statistiken, där 69% av millenials vill byta andra jobbförmåner mot bättre arbetsplatsytor.

Millenials har rätt – framtidens arbetsplats är flexibel

Detta beror på att flexibelt arbete är effektivt på alla nivåer i ett företag, från start-ups till globala organisationer, och således inte bara gagnar arbetstagaren. Flexibla arbetsplatser hjälper företag att spara pengar när fastighetsportföljer minskas eller helt kan avvecklas. I en undersökning från IWG om flexibla arbetsplatser, där över 18 000 företagsledare från 96 länder svarat, framgår även de olika strategiska fördelarna med flexibelt arbete:

  • 89% tror att flexibelt arbete bidrar till att företagets verksamhet växer (jämfört med 68% år 2016)
  • 89% svarade att flexibelt arbete gör det möjligt för företagsledare att optimera kostnaderna
  • 87% tror att flexibelt arbete hjälper deras företag att vara konkurrenskraftiga
  • 83% tror att flexibelt arbete hjälper deras företag att maximera vinsten (jämfört med 67% år 2016 som svarade att den förbättrade försäljningen)

Framförallt uppgav 80% att om de anställda kan arbeta vart som helst hjälper det företaget att rekrytera och behålla talanger (denna siffra låg på 64% år 2016). En flexibel och effektiv arbetsplats kan bli en katalysator för förändring vilket gör det möjligt för företag att utöka sin räckvidd för att säkra de bästa talangerna från hela världen.

Patrik Ölvebäck, Country Manager för IWG Sverige