Miljardbelopp till Tessins medlemmar

Tessin som är Nordens ledande investeringsplattform för fastighetsutveckling nådde under början av februari 2020 två viktiga milstolpar – Tessin passerade två miljarder kronor i rest kapital samtidigt som man har återbetalt över en miljard kronor till medlemmarna som finansierat lånen.

Miljardbelopp till Tessins medlemmar 1
Jonas Björkman, medgrundare och VD för Tessin

Sedan starten 2014 har investeringsplattformen Tessins medlemmar finansierat allt från renoveringar och nybyggen av bostäder till närings- och logistikfastigheter. Nu växlar Tessin upp ytterligare och lanserar ytterligare finansieringskällor i form att ett antal fonder.

Fastighetsbranschen har varit en av börsens stora sektorvinnare under det gångna året. Även på Tessin har investerare i fastighetsprojekt haft ett gott år. Tessin har nu rest två miljarder i kapital till fastighetsprojekt samtidigt som man har återbetalat över en miljard kronor till sina medlemmar som finansierat lånen (med en genomsnittlig avkastning om 8,53 procent). Plattformen har dessutom nått en viktig milstolpe då man passerat 50 000 investerare. De säkerställda lån som användare på plattformen investerar i har en genomsnittlig löptid om cirka två år.

”Det känns fantastiskt att kunna bocka av dessa milstolpar. Trots orosmoln kring konjunkturen, avmattning i byggandet tycker jag att utvecklingen visar att vi och våra investerare på plattformen fångat upp ett behov och en möjlighet inom den enormt viktiga bygg- och fastighetssektorn,” säger Jonas Björkman, medgrundare och VD för Tessin.

Att investera i enstaka fastighetsprojekt kräver sin analys och kommer med en risk precis som andra investeringar. Därför satsar nu Tessin på att hjälpa investerare med intresse för fastigheter att sprida sin risk. Dels har man tillsammans med Alfakraft Fonder tagit fram en räntefond, samtidigt som man också lanseratett portföljalternativ via den egna plattformen. Räntefonden investerar brett i hela plattformens tillgångsutbud medan portföljalternativen utgörs av en bestämd samling fastigheter med lån som löper under en bestämd tidsperiod.

”Med alla tillgångsslag, exempelvis aktier, ligger det i investerarens intresse att sprida sin risk. Vi har alltid välkomnat investerare att sprida sin risk genom att investera i flertalet projekt, men med en minimiinvestering som är 50 000 kronor kan tröskeln för god riskspridning snabbt bli för hög för gemene man. Därför har vi lanserat två alternativ där man, med samma inträdessumma, kan investera i flertalet projekt och därmed uppnå en vettig riskspridning,” avslutar Jonas Björkman.