Med Diebold Nixdorf börjar en ny era inom framtidens betalningar och transaktioner

De två globala leverantörerna av transaktionslösningar, Diebold och Wincor Nixdorf, tar nu tillsammans ledningen för en ny era inom bank och detaljhandel.

I det fusionerade bolaget Diebold Nixdorf kombineras två ledande innovatörers lösningar som överbryggar klyftan mellan den fysiska och den digitala transaktionsvärlden.diebold_nixdorf

Hösten 2015 förvärvade amerikanska Diebold det tyska bolaget Wincor Nixdorf. Sammanslagningen är nu genomförd och det nya bolaget tar ledningen för framtidens bank- och butikslösningar under det gemensamma namnet Diebold Nixdorf.− Genom födelsen av Diebold Nixdorf är vi nu väl rustade för att tillsammans med våra kunder  överbrygga klyftan mellan den fysiska och den digitala transaktionsvärlden med hjälp av branschens bästa tjänster, program och lösningar säger Andy W. Mattes, koncernchef för
Diebold Nixdorf.De båda bolagens hårdvara, mjukvara och tjänster möjliggör kontanta och digitala transaktioner och betalningar runt om i världen på ett enkelt, säkert och effektivt sätt över alla kontaktpunkter i bank- och butiksmiljö.

− Genom att utnyttja kompetens och innovativ teknik från Diebold Nixdorfs samlade organisation är vi starkt positionerade för att hjälpa bank- och detaljhandelskunderna att möta alla framtidens utmaningar. Det är en ny era för vår organisation, och vi är bättre förberedda än någonsin att samverka med våra kunder för att få fram lösningar som passar deras behov, säger Joachim Strück, Nordenchef på Diebold Nixdorf.