Maxat år bäddar för ytterligare hållbarhet 2019

Rekordinvestering i bättre utemiljöer, skärpt trygghetsarbete och prisregn.

Maxat år bäddar för ytterligare hållbarhet 2019 1
Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen

Det och mycket mer finns att läsa om i Botkyrkabyggens års- och hållbarhetsredovisning för 2018.

Botkyrkabyggen intensifierade under 2018 sitt hållbarhetsarbete. En ny hållbarhetspolicy, en vässad allmännyttig plan som sätter fokus på en hållbar affär och ökade satsningar på trygghet och jämställdhet var några av huvudpunkterna under förra året.

– Det är också roligt att kunna visa att det faktiskt är lönsamt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Under 2018 ökade marknadsvärdet på Botkyrkabyggens fastigheter rejält, nästan 4 miljarder kronor på bara ett år, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Detta hände också 2018

  • Botkyrkabyggen utsågs till Årets mångfaldssmarta företag av nätverket MINE
  • Bolagets vd Chris Österlund vann Swedish Green Building Award i kategorin ”hållbar stadsutveckling”
  • Botkyrkabyggen anslöt sig till Allmännyttans klimatinitiativ med målet att bolaget ska vara helt fossilfritt till år 2030 och att energianvändningen till dess ska ha minskat med 30 %
  • Botkyrkabyggen fick 35 miljoner kronor i investeringsbidrag av Boverket, och lägger själv till lika mycket, för att skapa bättre och tryggare utemiljöer för de boende
  • Sjukfrånvaron hos företagets medarbetare sjönk från 5,1% till 4,4%
  • Botkyrkabyggen tog fram mål för hållbarhetsarbetet utifrån FN:s globala mål Agenda 2030
  • 58 nya lägenheter blev inflyttningsklara under året
  • Anställda besvarade 54 772 telefonsamtal, hanterade 42 813 ärenden och förmedlade 367 nya lägenhetskontrakt

Botkyrkabyggens hållbarhetsrapport och årsredovisning offentliggjordes i samband med bolagets årsstämma den 15 april. Då valdes även den nya styrelsen för Botkyrkabyggen:

Ordförande: Bo Johansson (S). Vice ordförande: Kia Hjelte (M). Ledamöter: Petra Nylund (S), Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP). Stefan Andersen (SD). Yusuf Aydin (KD). Deniz Bulduk (MP). Suppleanter: Marcus Ekman (S). Willy Viitala (M). Christian Wagner (TUP). Maroun Assaly (SD). Necati Sertcanli (KD). Ali
Khan Liaquat (MP). Per Jardetun (L).