Max Matthiessen lanserar single sign-on för fondbyten

Max Matthiessen är först med en tjänst som innebär att kunden på ett samordnat sätt kan byta fonder i sin tjänstepension, oavsett om sparandet ligger hos ett eller flera försäkringsbolag.

Max Matthiessen lanserar single sign-on för fondbyten 1Tjänsten är helt digital, blanketterna har rationaliserats bort.

Max Matthiessen arbetar kontinuerligt med att effektivisera administrationen av kundernas tjänstepensioner och leder utvecklingen i branschen med sina nyskapande lösningar. Den nya fondbytesfunktionen är unik och bidrar till att fler val blir gjorda. Via en enda inloggning i Max Matthiessens kundportal, Privattjänsten, kan kunden ändra sitt fondinnehav, oavsett vilket försäkringsbolag sparandet ligger hos och om kunden har en eller tio försäkringar.

– Det är vanligt att våra medarbetare har sin tjänstepension hos många olika försäkringsbolag. Enligt Minpension.se handlar det i genomsnitt om sex försäkringar per person. Ett av våra önskemål i Max Matthiessens senaste storkundsupphandling var därför att våra medarbetare skulle slippa logga in på flera olika ställen för att hantera sin framtida pension. En satsning som ligger helt i linje med att medarbetarna måste engagera sig ännu mer för att följa och styra utvecklingen för sin blivande pensionsnivå. Med single sign-on lösningen har vårt önskemål blivit verklighet, säger Hans Trulsson, styrgruppsmedlem i Max Matthiessens storkundsupphandling.

– Vi har utvecklat fondbytesfunktionen i nära dialog med våra största kundföretag. Målsättningen har varit att ta fram en användarvänlig lösning och vi konstaterar nu att tröskeln till att vara en aktiv sparare aldrig har varit lägre. Fondbytesfunktionen gör det lättare att förstå och enkelt att välja, säger Jonas Fahle, chef för affärsutveckling på Max Matthiessen.

Kunderna når fondbytesfunktionen via Max Matthiessens Privattjänsten. Där finns också information om de fonder som kunderna kan välja mellan. På ett enkelt och lättöverskådligt sätt får de uppgifter om fondernas risk, rating, avkastningshistorik och faktablad.

– Funktionen är byggd på en modern teknisk plattform, som stödjer en säker kommunikation mellan Max Matthiessen och försäkringsbolagen. Fondbytestjänstens mål har varit att öka aktiviteten bland spararna. Vi ser också att den bidrar till minskad administration och ökad kvalitet. Det är bra och vi utvecklar nu ytterligare lösningar för att fortsätta digitaliseringen av pensionsbranschen, berättar Lars Frisk, chef för marknads- och systemstöd på Max Matthiessen.

Samtliga kunder som tillhör Max Matthiessens storkundsupphandling och nya versionen av Maxplan har tillgång till fondbytestjänsten. Nästa steg är att göra funktionen tillgänglig för alla kunder som är kopplade till Max Matthiessens övriga upphandlade planer.

Många av Max Matthiessens tidigare innovationer har utvecklats till att vara branschstandard idag.

  • 2005 etablerade Max Matthiessen en säker elektronisk kommunikationslösning mot försäkringsbolagen, som innebär att ansökningar och ändringar läggs in i försäkringsbolagens system i realtid.
  • 2007 gjorde Max Matthiessen det möjligt att intyga full arbetsförhet elektroniskt via Företagstjänsten.
  • 2009 lanserades Premiecentralen för att möjliggöra hälsokedja och separat riskförsäkring.
  • 2015 utvecklades Förmånsportalen, som synliggör alla förmåner för medarbetarna och som underlättar den administrativa hanteringen av friskvårdsbidrag.

Max Matthiessen fortsätter att satsa stora resurser på systemutveckling för att vara marknadsledande även framöver.