Marginalen Bank har nöjdast Privatlånekunder enligt SKI 2017

Det som utmärker Marginalen Bank – som får bäst resultat i undersökningen för privatlån – är att kunderna upplever det som väldigt enkelt att bli kund.

Marginalen Bank har nöjdast Privatlånekunder enligt SKI 2017 1Banken har dessutom få kundklagomål och upplevs betydligt mer proaktiv än andra banker.

– Marginalen Bank får bäst resultat i servicedelen, man tar mer initiativ till kontakt med sina kunder än andra banker, kommenterar Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex. Banken får också flest låneansökningar per telefon, där kundnöjdheten överstiger 70.

Marginalen Bank tilltalar mest åldersgruppen 30-44 år, med en nöjdhet på 75,7. Generellt pekar ett betyg över 75 på en stark relation mellan företag och kund.

– Vi jobbar hårt med digitalisering och att göra våra tjänster enkla och intuitiva samtidigt som vi satsar på den personliga kontakten via vår kundservice. Det är mycket tillfredställande att se att kunderna är nöjda med det vilevererar, säger Per Andersson, vd på Marginalen Bank.